Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 januar 2018

LEDER

TEATERHUSET FILUREN, Aarhus

Børne- og ungdomsteatret Filuren søger ny teaterleder med kunstnerisk erfaring indenfor børneteater, med lederevner og med stor viden om, hvad der rører sig indenfor børneteatret, både nationalt og internationalt.

Vi søger en leder som vil engagere sig i fortsat at højne kvaliteten af teatrets forestillinger, både når det gælder egenproduktioner og co-produktioner, og som vil styrke Filurens synlighed? lokalt, regionalt og nationalt. Den nye teaterleder skal arbejde på at markere Filuren som byens centrale og højt profilerede børneteater.

Teatret søger en leder, der tillige besidder stor viden om og erfaring med pædagogisk teaterarbejde og som derigennem også kan udvikle teatrets voksende og betydningsfulde scenekunstskole for børn og unge under uddannelse.

Vi søger kort sagt en udadvendt og engageret leder, som kan styrke og støtte de kunstneriske processer i begge husets to søjler.

Ansvar og opgaver:

– Teaterlederen har ansvar for den kunstneriske og økonomiske planlægning, for tilrettelæggelse og realisering af teatrets egne produktioner og for det overordnede tilsyn med co-produktionerne, som skal svare til teatrets øvrige kunstneriske niveau.

– Teaterlederen har ansvar for teaterhusets sammenhængskraft. En fortsat og målrettet integration af husets to søjler er en kerneopgave for den kommende leder.

– Teaterlederen er ansvarlig for en stærk økonomi-styring, som er helt nødvendig, og for en veltilrettelagt og langsigtet planlægning af såvel forestillinger som undervisningssektoren.

Det er en forudsætning, at teaterlederen vil fortsætte og videreudvikle husets samarbejde med andre børneteatre i regionen. Det forventes at teaterlederen vil markere teatret gennem sit nærvær og sin aktive deltagelse i byens og regionens kulturliv. Vi ser gerne at teaterlederen har medieerfaring og vil arbejde på at udbrede kendskabet til teatret på diverse medieplatforme.

Baggrund og ledelseserfaring

Det forventes at ansøgeren har erfaring med ledelse, og at ansøgeren selvstændigt har arbejdet både kunstnerisk og pædagogisk med børneteater.

Der vil blive lagt vægt på at ansøgeren har stor indsigt i børneteatrets udvikling nationalt og internationalt.

Der vil blive lagt vægt på at ansøgeren har veludviklede samarbejdsevner og en inkluderende personlighed, som kan underbygge og inspirere husets mange ansatte, der ikke blot føler ejerskab for deres egne ansvarsområder, men også udviser loyalitet overfor det fælles projekt. Husets nuværende 15 del- og fuldtidsansatte medarbejdere dækker en lang række kompetencer inden for de kunstneriske og kunstpædagogiske områder.

Der vil også blive lagt vægt på en udadvendt tilgang – lige såvel som viden om, og netværk blandt etablerede såvel som nye scenekunstnere i Østjylland og Danmark, er en forudsætning.

Om Teatret

Filuren er et professionelt producerende teater, som retter sig mod børn, unge og familier, og som gennem de senere år har udviklet et succesrigt samarbejde med flere af de frie teatergrupper i byen.

Teatret producerer 4-6 forestillinger pr. sæson og

repertoiret for sæson 2018/19 er planlagt af den afgående leder.

Ved siden af det producerende teater, som er kernen i teatrets aktivitet, findes en stor og aktiv pædagogisk afdeling, der bedriver professionel undervisning i scenekunst og moderne dans. Den pædagogiske sektion rummer 4 selvstændige spor: et treårigt scenekunstnerisk Talentudviklings- program (SGK), en ungdomsuddannelse HF STAGE (i samarbejde med VUC Aarhus), en Kulturskole for teater og dans (kaldet fritidstilbuddet) og et Kompetence Center (KC) med scenekunstneriske og teaterpædagogiske aktiviteter på kommunens folke- og privatskoler.

Teatrets samlede faste tilskud forventes i 2018/19 at være på 7 mio. kr. Den samlede egenindtjening forventes at være på ca. 2,5 mio. kr. (Disse tal omfatter både teater og undervisning)

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker for en 4 årig periode med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 1. august 2018.

Ansøgningen stiles til

Bestyrelsesformand Palle Kjeldgaard på mail: pakj@viborg.dk

Ansøgningen bedes bilagt CV, perspektiver på teatrets repertoire, kunstneriske fremtid og pædagogiske udvikling, samt en beskrivelse af erfaring med professionelt børneteater og pædagogiske tiltag.

Seneste frist for ansøgning er onsdag den 17. januar 2018 kl. 12.00.

For yderligere oplysninger

Kontakt for yderligere information forud for ansøgning kan rettes til:

Bestyrelsesformanden Palle Kjeldgaard: pakj@viborg.dk eller afdelingsleder Sune T. Sørensen: sts@filuren.dk 

Supplerende materiale om teatrets forhold kan findes på Filurens hjemmeside www.filuren.dk

Arbejdsgiver

Filuren
Thomas Jensens Alle 1
8000 Aarhus C

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Henter jobs...