Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 november 2017

Midlertidig kirke- og kulturmedarbejder

12 mdr. projektansættelse

Karlstrup Kirke

Midlertidig kirke- og kulturmedarbejder søges til 12 mdr. projektansættelse v. Kirkens Hus i Karlstrup

Karlstrup Kirke

Vi søger en medarbejder, der vil gå ind i det eksisterende arbejde og udfordre og udvikle Karlstrup Kirke i Trylleskovsområdet og med udgangspunkt i Kirkens Hus sikre sammenhæng med Karlstrup Kirke, der ligger 3 km væk.

Vi ønsker en medarbejder, som med base i Kirkens Hus, kan være tovholder på forskellige aktiviteter og styrke det daglige fællesskab i lokalområdet.

Arbejdsopgaverne er endnu ikke klart definerede, men de kunne fx bestå af:

 • Undervisning
 • Børne- og ungdomsarbejde
 • Diakonalt arbejde og koordinering af frivilligt arbejde

Vores forventning til dig:

 • Du er kirke- og kulturmedarbejder eller har via dit arbejdsliv tilegnet dig erfaring inden for arbejdsopgaverne.
 • Du vil engagere dig i et lokalområde under opbygning
 • Du er selvstændig og initiativrig – en igangsætter.
 • Du er åben for gode idéer – både egne og andres – og fører dem ud i livet.
 • Du har gode samarbejdsevner.
 • Du har indgående erfaring med undervisning og diakonalt arbejde.
 • Du er imødekommende, trives med fællesskaber og er med at lette adgangen til Kirkens hus, så Kirkens brugere føler sig hjemme.

Du vil få arbejdsplads i Kirkens Hus. Den gennemsnitlige arbejdstid er 18,5 timer pr. uge, opgjort hvert kvartal. Du skal være parat til at arbejde på tider, som ligger uden for normal arbejdstid. Ved ansættelsen indgås aftale om arbejdstidens nærmere placering.

Ansættelse sker ved Karlstrup sogns menighedsråd, Trylleskovs Allé 111, 2670 Solrød Strand.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner) alt efter kvalifikationer. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 300.584 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og fagforeningen ‘Kirkekultur.nu’.

Ansættelsen sker på prøve og der vil blive indhentet børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

 • kontaktperson Bent Ditlevsen tlf. 21 17 08 74, bent.ditlevsen@mail.dk,
 • sognepræst Verena Irming-Pedersen, tlf. 24 85 53 39, vip@km.dk eller
 • daglig leder Eva Bruus Jensen tlf. 21 41 05 49, esbr@km.dk.

Ansættelsestidspunkt og ansøgningsfrist

 • Ansættelsestidspunkt: 15. december eller snarest derefter.
 • Ansøgningsfrist: 20. november 2017 kl. 12.00.
 • Ansøgningen sendes på mail til: 7201fortrolig@sogn.dk.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 48.

Kørekort: B (Almindelig bil)

Kørekort:
B Villig til at bruge egen bil i jobbet

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...