Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2017

Museums­inspektør

BORNHOLMS MUSEUM

Museumsinspektør ved Bornholms Museum

BORNHOLMS MUSEUM

Fagområdet: Bornholms nyere Historie

Kan du formidle Bornholms Kulturhistorie? Kan du forske i Bornholms Kulturhistorie og nå et bredt publikum med denne forskning? Så er det måske dig, vi har brug for!

De kommende år byder på masser af store og spændende udfordringer på Bornholms Museum: Museet har langt fremskredne planer om, at  flytte fra Rønne til en helt ny bygning og et museumsfællesskab med Bornholms Kunstmuseum i Rø. Der skal indrettes nye udstillinger, og det særlige og karakteristiske ved Bornholms historie skal formidles på tværs mellem kunst og kulturhistorie. På lidt længere sigt skal forskningen i kulturhistorien have et tiltrængt løft.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor den ansatte skal samarbejde med og  supplere en række eksisterende kollegaer på museet.

Derfor søger vi en museumsinspektør på fuld tid, som er i stand til at løse følgende hovedopgaver:

  • Museumsfaglig formidling af Bornholms historie i nye permanente udstillinger
  • Løbende samarbejde om formidling og kommunikation af museets aktiviteter og arbejde
  • Forskning i Bornholms historie som dit faglige varemærke
  • Medvirken i en kritisk gennemgang af museets samlinger mhp. at rette op på mangler i denne

Kvalifikationer:

Vi forventer, at du har en relevant humanistisk kandidatuddannelse, gerne på ph.d.-niveau eller med lyst til at opkvalificere dig til dette. Desuden forventer vi

  • Bred faglig og forskningsmæssig baggrund
  • Bred erfaring med historisk formidling i skrift, tale og udstillinger
  • En kollega, der er velstruktureret i tanke og handling
  • God evne til samarbejde på tværs af organisationen, men også evne til at arbejde selvstændigt

Om os

Bornholms Museum omfatter fire udstillingssteder og Bornholms Madkulturhus. Museet har en stor arkæologisk afdeling og beskæftiger i alt godt 30 årsværk. Der er tale om et museum, hvor vi lægger vægt på tillidsfuldt samarbejde, hvor der gives megen ansvar til den enkelte medarbejder og afdeling – og hvor der er kort afstand mellem ord og handling.

Ansættelse

Stillingen er på fuld tid, til besættelse 1. november 2017 eller snarest derefter. Løn i henhold til Dansk Magisterforenings kommunale overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen på 25601164 eller jbh@bornholmsmuseum.dk

Praktisk

Ansøgningsfrist er den 15. september 2017, og vi forventer at holde samtaler i begyndelsen af uge 39.  Ansøgningen stiles til jobansogning@bornholmsmuseum.dk

Ansøger bedes angive, om vi må opbevare ansøgningen til evt. senere opslået stilling.

Ansøgningen bør, foruden en kort præsentation af ansøgeren, C.V. og begrundelse for,  at du netop søger denne stilling, også indeholde en kort præsentation af dit museale holdning til  faste udstillinger – evt. beskrevet som en case.

Spørgsmål kan rettes til Museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen tlf. 25601164 / jbh@bornholmsmuseum .dk

Ansøgning

søg via e-mail: jobansogning@bornholmsmuseum.dk
eller søg skriftligt

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...