Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 maj 2018

Museums­inspektør

Slagelse Museum

Museumsinspektør til Slagelse Museum
Den selvejende Institution Museum Vestsjælland
Vi søger en ny kollega, som kan dække alle aspekter af arbejdet som museumsinspektør indenfor fagområdet Nyere Tids kulturhistorie med særlig vægt på handel, håndværk og industri. Du vil få base på Slagelse Museum, men organisatorisk vil du blive placeret i Kulturarvsafdelingen, hvor du særligt skal medvirke til at udvikle museets nyetablerede enhed for Nyere Tid.

På Slagelse Museum vil det være din opgave af stå for koordineringen af det daglige arbejde i huset på vegne af museets ledelse. En væsentlig opgave vil også være at fungere som bindeled mellem museet og lokale interessenter.

Museum Vestsjælland er organisatorisk opdelt i Kulturarv, Formidling, Forskning og Administration, men vi arbejder projektorienteret og har et stærkt tværfagligt miljø. Du får arbejdsplads på Slagelse Museum, men med arbejdsopgaver i hele Museum Vestsjællands ansvarsområde, hvorfor kørekort er en nødvendighed.

Museum Vestsjælland står overfor en spændende tid med gentænkning og nyudvikling af basisudstillingerne på hovedparten af afdelingerne. I de første år af ansættelsen vil en væsentlig del af arbejdsopgaverne derfor være rettet mod analyse samt indholds- og konceptudvikling. Hovedtemaet for basisudstillinger på Slagelse Museum vil være handel, håndværk og industri, og vi forventer, at du har en stærk faglig profil indenfor dette emnefelt. Samtidig er det vigtigt, at du som museets lokale repræsentant i Slagelse er god til at engagere dine kollegaer og de frivillige på afdelingen og formår at indgå konstruktivt i de lokale samarbejder og netværk.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har akademiske kvalifikationer på kandidatniveau indenfor etnologi, historie, moderne kulturstudier eller lignende, og at du har relevante erfaringer, der gør dig i stand til at træde direkte ind i stillingen.

Vi forestiller os at du:

  • Er god til projektledelse og er selvledende.
  • Har erfaring med undersøgelsesvirksomhed og dokumentationsopgaver indenfor Nyere Tid.
  • Har let ved at kommunikere og samarbejde på tværs af fagligheder eksternt og internt.
  • Har erfaring med og idéer til nyskabende formidling af kulturarven.
  • Trives med fleksibelt arbejde der veksler mellem kontorbundne opgaver og praktisk arbejde.
  • Har erfaring med ansvar for udvikling og etablering af kulturhistoriske udstillinger.
  • Er udadvendt og imødekommende.
  • Har gode IT-kompetencer og erfaring med digital formidling og sociale medier.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Spørgsmål i forbindelse med stillingsopslaget kan stiles til Overinspektør for Nyere tid, Karen Munk-Nielsen tlf. 4137 9255 eller til museumsdirektør, Eskil Vagn Olsen, tlf. 4137 9256.

Ansøgning

Ansøgning med CV, eksamensbevis og relevante dokumenter bedes fremsendt pr. e-mail til job@vestmuseum.dk som en samlet PDF-fil mærket ”Museumsinspektør”.

Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22.

Tiltrædelse den 1. juli 2018 eller snarest derefter.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museum Vestsjælland har 11 besøgssteder og museets geografiske ansvarsområde dækker kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Ansvarsområdet omfatter også arkæologien. Museet arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og Nyere Tid. Inden for sit ansvarsområde arbejder museet endvidere med kunst, der har tilknytning til museets geografiske ansvarsområde.

Du kan læse mere om Museum Vestsjælland på museets hjemmeside: www.vestmuseum.dk.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Henter jobs...