Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 juni 2018

Museums­inspektør

tidsbegrænset stilling

Faaborg Museum

Museumsinspektør til Faaborg Museum (tidsbegrænset stilling)
 

Faaborg Museum søger en museumsinspektør. Stillingen ønskes besat af en kunsthistoriker eller en ansøger med lignende relevant kandidatgrad og med erfaring inden for samlingsarbejde og formidling. Stillingen er normeret til 37 timer i 12 måneder. Der vil være mulighed for forlængelse af stillingen.

Tiltrædelse: 1. august 2018 eller snarest derefter.

 Stillingen har særligt fokus på:

 • Revision af museets registrant mhp. på overgang til SARA-registreringssystemet.
 • Samlingsvaretagelse mht. udlån, bevaring mm.
 • Formidling målrettet forskellige brugergrupper, herunder på sociale medier
 • Udvikling af formidling i samarbejde med andre institutioner inden for kultur- og undervisningsområdet
 • Udvikling, planlægning og gennemførelse af udstillinger

Kvalifikationer:

Vi søger en medarbejder, som kan dække alle aspekter af arbejdet som museumsinspektør og ønsker kandidater med følgende kvalifikationer:

 • Kendskab til dansk kunst og særligt kendskab til kunst fra perioden 1885 til 1925.
 • Erfaring inden for systematisk samlings- og registratorarbejde, herunder registreringsdatabaser.
 • Erfaring med projektudvikling og -styring af særudstillinger med dertil tilhørende arrangementer.
 • Lyst og evner til at samarbejde med forskellige aktører inden for kunst, kultur og formidling.
 • Evner og erfaring med skriftlig og mundtlig formidling målrettet forskellige grupper (ansøgningen vedlægges to eksempler på formidlingstekster).
 • Motivation til at indgå i et tæt samarbejde med museets øvrige medarbejdere både på det faglige og praktiske niveau. Da der er tale om en lille arbejdsplads fordres stor fleksibilitet, selvstændighed og ansvarlighed.

 Personprofil:

Systematisk, selvstændig, ansvarlig og fleksibel med gode samarbejdsevner, gode it-kundskaber og beherskelse af dansk og engelsk på højt niveau både skriftligt og mundtligt.

Aflønning sker iht. Dansk Magisterforening/KL (AC-skalaen).

Om museet:

Faaborg Museum er et totalkunstværk med maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst, og det er landets eneste specialmuseum for Fynboerne og kunstnerkolonien i Faaborg. Museet er grundlagt i 1910 og har en samling på ca. 1400 genstande, fortrinsvis af kunstnerkredsen Fynboerne samt arkitekterne Carl Petersen og Kaare Klint. Museet er en stats- og kommunalt støttet selvejende institution, der som statsanerkendt kunstmuseum med et nationalt ansvarsområde følger Slot- og Kulturstyrelsens standarder for bevaring og registrering af samlingerne. Faaborg Museum er udpeget som Faaborg-Midtfyns Kommunes signaturprojekter, der skal være med til at øge kommunens attraktivitet som bosætnings- og erhvervskommune samt bidrage til, at vi når udviklingsstrategiens mål om 2000 flere borgere i 2030. Faaborg Museum prioriterer forskning og formidling inden for museets ansvarsområde meget højt og er i en betydelig udviklingsproces, der skal resultere i en restaurering og udvikling af museets fysiske rammer.
Der henvises til Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2017 og museets årsrapporter på www.faaborgmuseum.dk.

Faaborg Museum er en fredet bygning i hjertet af Faaborg by, der er en historisk købstad med et rigt kulturliv. Museets samling formidler områdets fantastiske natur, og museet har et nært samarbejde med byens kultur– og undervisningsinstitutioner.

Faaborg Museum som signaturprojekt:
http://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/signaturprojekter-i-faaborg-midtfyn/

Ansøgning:

Ansøgningen stiles til museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen og sendes pr. mail til: hbm@faaborgmuseum.dk – med emneangivelsen ”Ansøgning, museumsinspektør”.
Samtaler gennemføres den 20. juni 2018.

Henvendelser i forbindelse med stillingsopslaget: ghh@faaborgmuseum.dk eller på tlf. 26168720.

Ansøgningen vedhæftes CV, eksamensbevis og relevante bilag.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...