Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 november 2017

Museumschef

Museum Salling

Du skal sikre en konstruktiv og effektiv drift og udvikling af museet.

Gennem en velfungerende, sammenhængende arbejdsplads med høj tilfredshed skal Museum Salling placere sig som en attraktiv kulturel spiller i Skive Kommune med nogle af de bedste museale oplevelser i Danmark.

Museum Salling er et meget bredt funderet museum indenfor arkæologi, geologi, nyere tids historie og kunst. Det er vigtigt, at man kan promovere de enkelte udstillingssteder for det, der er deres særkende. Det er det, der i dag gør dem unikke. Det skal ske, samtidig med at Museum Salling indadtil styrkes og fremstår som én samlet organisation med de muligheder for tværgående samarbejder og ressourceudnyttelse, det medfører.

Du er en kompetent og ledelsesmæssig erfaren person, der har evnen til at se muligheder og følge dem til dørs. Du er rolig og empatisk, og du har en naturlig autoritet og gennemslagskraft til at sikre den nødvendige forandring.

Job- og Personprofilen samt materiale om Museum Salling kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation samt principper om lokal løndannelse.
Lønnen forventes at andrage omkring 620.000 kr. Hertil kommer pensionsordning.

Yderligere oplysninger

Information om stillingen kan fås hos formanden for bestyrelsen, Jan D. Andersen, tlf. 40 98 45 96, direktør Per Nors, tlf. 99 15 60 10 eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, tlf. 70 22 02 72 / 22 75 67 72.

Museum Salling 

Museum Salling er et kommunalt museum dannet i 2010 ved overtagelse af den selvejende institution. Museet omfatter Skive Museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Glyngøre Kulturstation. Museum Salling er for Skiveegnen en inspirerende aktør og medspiller i udforskning, perspektivering og udbredelse af viden om natur-, kunst- og kulturhistorie. Vi er 27 fastansatte samt rigtig mange frivillige. Vi har en omsætning på 21 mio. kr.

Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...