Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 januar 2018

Museums­inspektør

Museum Silkeborg

Nyere tids museumsinspektør søges

Museum Silkeborg søger nyere tids inspektør til afdelingen Blicheregnen i Thorning med tiltrædelse d. 1. marts eller snarest derefter.

Museum Silkeborg søger en ny afdelingsleder til afdelingen Blicheregnen, med ansvar for såvel museum som lokalarkiv. Dit ansvarsområde vil tage udgangspunkt i fire af de fem museumssøjler, nemlig indsamling, registrering, forskning og formidling. Der vil være særlig vægt på forskning og ikke mindst formidling, herunder at sørge for de årlige særudstillinger på afdelingen. Du vil som afdelingsleder være den daglige personaleleder for afdelingens lille stab.

Afdelingen i Thorning har en stor og folkelig opbakning, og afdelingslederen skal være med til at fastholde og gerne udbygge denne lokale og folkelige forankring.

Udover arbejdet på Blicheregnen vil der også af og til kunne indgå arbejdsopgaver på de øvrige to afdelinger, Hovedgården og Papirmuseet.

Som afdelingsleder på en af Museum Silkeborgs tre afdelinger vil du, i samarbejde med museets ledelse og øvrige stab deltage i den strategiske udvikling af museet.

Dine faglige kvalifikationer:

 • Du er uddannet historiker eller etnolog på mindst hovedfagsniveau.
 • Du arbejder hjemmevant med de digitale medier, og vil kunne være ansvarlig for museets hjemmeside, arbejde med formidling og markedsføring via Facebook, instagram mv.
 • Du må gerne have kendskab til fundraising, da der vil være behov for at skaffe eksterne midler til særlige projekter indenfor forskning og formidling.

Øvrige kvalifikationer og præferencer:

 • Du brænder for dit fag og ønsker at øse ud af din viden til alle tænkelige målgrupper.
 • Du ser museets store gruppe af frivillige som en ressource, der kan være med til at drive og udvikle museet.
 • Du skal have lyst til at bruge og arbejde med de frivillige og skabe kontakter til folk i lokalområdet.

Praktiske oplysninger:

 • Ansøgninger med relevante bilag stiles til museumsdirektør Ole Nielsen og sendes på on@museumsilkeborg.dk eller Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg. Ansøgningen skal være museet i hænde senest d. 4. januar 2018 kl. 12.00.
 • Der vil være samtaler med de udvalgte kandidater i uge 3 og 5
 • Supplerende oplysninger kan fås hos museumsdirektør Ole Nielsen ved henvendelse på on@museumsilkeborg.dk eller tlf. +45 51 21 40 75.

 

Kort om Museum Silkeborg:

Museum Silkeborg er et statsanerkendt Kulturhistorisk Museum, der arbejder med arkæologi og nyere tid i Silkeborg Kommune. Museet er opstået som en fusion mellem Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum i 2009 og Papirmuseet Bikuben, der kom med i fusionen i 2012.

Læs om museets mission, vision og værdier her: http://www.museumsilkeborg.dk/Mission_og_vision

 • Personale: Museet råder over 25 årsværk, heraf er de 11 fastansatte akademiske årsværk.
 • Besøgende: Museet har årligt ca. 35 -36.000 besøgende.
 • Omsætning: Museet årlige omsætning lå i 2016 på 14.7 mio.

 

Kort om Museum Silkeborg, Blicheregnen:

 • Museum Silkeborg, Blicheregnen ligger i Thorning Præstegårds længer lige overfor kirken.
 • Her havde St. Steensen Blicher sit første præstekald (1819 – 1825).
 • Det var i Thorning han fandt novelleformen og det var her han skrev ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog”.
 • Blicher har siden haft stor betydning for Thorning og identiteten på egnen.
 • Lokalarkiv Blicheregnen hører under museet og drives primært af frivillige.
 • Museet har en fin samling, og en udstilling, der illustrerer livet på heden i 1800tallet.
 • Få km syd for Thorning ligger Grathe Kapel, hvor Svend Grathe angiveligt blev begravet efter slaget på Grathe Hede.
 • Museet har planer om at opkøbe jorden hvor kapeltomten ligger og der i 2018, at etablere et besøgssted, hvor historien om begivenhederne forud for slaget i 1157 og slaget og følgerne af det, formidles.
 • I 2019 laver Museum Silkeborg, Blicheregnen en udstilling om Grathe Hede.
Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...