Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 december 2017

Museums­inspektør

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København

Museumsinspektør med blik for totaloplevelsen

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København

Arbejdermuseet er et kulturhistorisk museum, bibliotek og arkiv der indsamler, bevarer, udforsker, formidler og aktualiserer arbejderbevægelsens kulturarv og historier om arbejdsforhold og hverdagsliv i Danmark. Museet beskæftiger sig med helt centrale faktorer bag udviklingen af nutidens samfund og har i de kommende år en ambition om at forny og udvikle måderne, hvorpå vores samlinger, viden og rum kan bidrage til varierede og engagerende møder med historien.

Ambitionen indebærer en fornyelse af museets basisudstillinger med en bred inddragelse af interessenter, brugere, børn og unge fra hele landet. Derfor søger vi nu en ambitiøs og kreativ museumsinspektør, der skal være med til at realisere dette arbejde i tæt samarbejde med museets ledelse og øvrige medarbejdere.

Arbejdsområde og opgaver

 • I de første år af ansættelsen vil dine primære arbejdsopgaver være fokuseret på de nye basisudstillinger, herunder analysearbejde, indholds- og konceptudvikling, og derudover bidrage til den generelle udvikling og varetagelse af museets samlings- og formidlingsaktiviteter.
 • Målgruppeanalyser og udvikling af koncept for inddragelse af brugere og interessenter.
 • Opbygning af relevante partnerskaber og samarbejdsflader med potentielle interessenter og samarbejdspartnere.
 • Forefaldende inspektøropgaver som f.eks. vedligeholdelse af udstillinger, samlingsudvikling og varetagelse af løbende henvendelser.

Profil

 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, der gør dig i stand til at træde direkte ind i stillingen.
 • Du har stærke projektlederkompetencer og erfaring med en opgaveportefølje, der omfatter planlægning og gennemførsel af udstillinger fra idé til færdig udstilling, målgruppeanalyser, evaluering, fundraising, budgetlægning og økonomistyring.
 • Du har særdeles gode samarbejdsevner og formår at indgå i kreative processer og i projektgrupper sammensat på tværs af faglige ståsteder.
 • Du er fortrolig med nyere tids historie og har kendskab til arbejderbevægelsens historie.
 • Da vi er et museum, bibliotek og arkiv forventes det, at du kan arbejde på tværs af samlingsområder og praksisser.
 • Undervisning og arbejdet med børn og unge står helt centralt i Arbejdermuseets virke, erfaringer og indblik i denne målgruppe vil derfor være en fordel.
 • Du er en stærk formidler og har gennemslagskraft både på skrift og i tale.

Ansættelsesforhold
Du bliver en del af museets programafdeling, hvor du kommer til at indgå i et fagligt stærkt og engageret team, hvor vi har et vedvarende fokus på at omsætte museets strategi og vision til konkrete udstillinger, arrangementer og undervisningsforløb.

Der er tale om en fast stilling.
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og stillingen ønskes besat senest den 1. Marts 2018.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til relevant overenskomst.
Arbejdspladsen er Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.
Ansøgning
Send din ansøgning, CV med referencer og relevant dokumentation til job@arbejdermuseet.dk senest den 28. december 2017 kl. 12.00.
Angiv ”museumsinspektør” i emnefeltet.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 2 og 3, 2018 og forventer at afholde to ansættelsesrunder.
Spørgsmål
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til programchef, Linda Nørgaard Andersen på mail: lna@arbejdermuseet.dk eller på telefon 2281 8954 (bemærk, telefontid: Onsdag – fredag mellem 9.00 – 10.00).

Arbejdermuseet ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge jobbet.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...