Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2018

Musik­medarbejder

8 t/uge

Sct. Lukas kirke, Frederiksberg

Musikmedarbejder i Sct. Lukas kirke, Frederiksberg

Vi søger en musikmedarbejder, 8 timer ugentligt.

Vi har gennem mange år opbygget et godt børnearbejde, hvor babysalmesang og korarbejde yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv. Og samtidig giver mange børn og forældre et fællesskab båret af sang.

Du skal afholde 2 hold babysalmesang.

I tæt samarbejde med organisten skal du lede 2 kor:

Spirekoret med børn i alderen 4-6 år
Børnekoret med børn i alderen 7-11 år

Vi forventer, at du kan lide at arbejde med børn og har pædagogiske evner. Du skal kunne arbejde selvstændigt og lægge en musikalsk linje for korene. Som person er du velstruktureret, har et godt humør og er god til at etablere samarbejdsrelationer, herunder til kirkens organist og præsterne.

Ansættelse sker ved Sankt Lukas Sogns Menighedsråd beliggende Christian Richardts Vej 1-3, 1951 Frederiksberg C.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Vi søger en musikmedarbejder uden uddannelse eller med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse”.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson Bettina C. Tranberg på tlf. 2665 9892.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Bettina C. Tranberg på mail: bech@km.dk – mrk. ”Korleder”.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Der vil blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfrist: 15. september 2018.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7974809
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...