Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 april 2018

Musik- og dansklærer

Skærbæk Realskole

Skærbæk Realskole søger lærer

Skærbæk Realskole søger en musik- og dansklærer til ansættelse pr. 1. august 2018 i en fuldtidsstilling.

Skærbæk Realskole søger en ny kollega primært til musik og dansk i indskolingen eller mellemgruppen.

Herudover kan du forvente at skulle undervise i et eller flere af fagene historie, natur og teknik samt kristendom på indskolings- mellemgruppenieau. Andre fag kan også komme på tale, det kommer an på hvad du kan tilbyde.

Vi søger en lærer som holder af sine fag og som kan sine fag, som holder af at undervise og som holder af børnene; vi søger en kollega som er omgængelig, venlig og loyal over for både skolens værdier og sine kolleger. Har du desuden humoristisk sans, vil det da lette hverdagen. Vi er umiddelbart ligeglade med hvor mange bolde du kan have luften på en gang, vi gør ikke i cirku s eller i den i øvrigt noble gøglerkunst. Ej heller er vi synderligt interesserede i om du holder af at løbe stærkt, er omstillingsparat, fleksibel eller særligt robust. Vi ønsker blot en kollega som i sig selv kan finde de i dette afsnits indledende tre linjer nævnte karakteristika.

Skærbæk Realskole er en fri grundskole og holder skole med udgangspunkt i den Grundtvig-Koldske dannelsestænkning hvor faglighed hos og omsorg for eleven er fundamentet; og skole, ja, det har Skærbæk Realskole holdt siden sin oprettelse i 1919.  I det indeværende skoleår har vi knap 270 elever fordelt fra 0. til 9. klasse på et spor og på to spor i 10. klasse

I vores holden skole er det karakteristisk for undervisningen at:

  • Undervisningen på alle klassetrin foregår på et højt fagligt niveau
  • Den går hånd i hånd med omsorg for det enkelte barn og det sociale liv i klassen
  • Den internationale dimension vægtes i form af tidlig sprogstart, udvidet sprogundervisning samt en betragtelig mængde rejseaktivitet
  • Motorik, idræt og bevægelse indgår på alle klassetrin
  • Overnatninger, hytteture, ekskursioner eller skolerejser indgår på alle klassetrin.

Hvad vi kan tilbyde:

Skærbæk Realskole sætter sine medarbejderes arbejdsglæde og tilfredshed meget højt. Dette udmøntes bl.a. i at den enkelte medarbejder har en høj grad af indflydelse på hvilke fag vedkommende underviser i samt på hvilke klassetrin. Det udmøntes også i at den enkelte lærer selv bestemmer hvor og hvornår vedkommende forbereder sig til sin undervisning.

Arbejdsglæden og tilfredsheden viser sig bl.a. ved et godt kollegialt arbejdsmiljø imellem medarbejderne og ligeledes imellem ledelse og medarbejdere. Den daglige omgangstone er på én gang uformel og samtidigt præget af en gensidig tillid og respekt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Tina Israelsen eller viceskoleleder Rasmus Christian Bro Lorenzen på tlf. 7475 1124.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finasministeriet og Frie Skolers lærerforening

Ansøgningsfristen er den 30. april, og ansøgningen skal sendes til:

Skærbæk Realskole
Skolegade 13
6780 Skærbæk

Eller på mail til rl@skaerbaek-realskole.dk, skriv venligst ’ansøgning’ i emnefeltet.

Tidspunktet for samtaler vil ligge i begyndelsen af maj måned.

 

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...