Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 januar 2017

Musiklærer

Ferslev Skole

Musiklærer til Ferslev Skole

Da vores dygtige musiklærer og matematikvejleder skal flytte med sin familie til Sjælland, søger vi en engageret musiklærer til Ferslev Skole.

Vi søger en lærer, der skal have linjefag i et eller flere af følgende fag (i prioriteret orden): musik, matematik, tysk, n/t eller historie. Vi søger en musiklærer, som vil være aktiv i hele skolens fællesskab og traditioner. Ansøgere med uddannelse som matematikvejleder har også interesse.

Skolen har opbygget en struktur omkring børnenes læring, så den enkelte medarbejder primært underviser i èn afdeling. Lærere og pædagoger danner årgangsteam, som følger børnene i deres faglige og sociale udvikling fra 0.- 2. klasse, fra 3. -5. klasse og fra 6.-9. klasse. Stillingen er på 30 – 37 timer og primært tilknyttet den mellemste afdeling.

I øjeblikket er der undervisning i matematik på 2. og 5. årgang, musik på 2. og 5. årgang og tysk på 5. årgang. Derudover vil der være nogle vikartimer.

Vi har fokus på børnenes læring og trivsel, og teamet arbejder tæt sammen i pædagogiske læringsfællesskaber, hvor der er fokus på tilrettelæggelse af læring, evaluering, refleksion over læring og afvikling af læringssamtaler.

Vi søger en person som:

 • Brænder for sit fag og prioriterer faglighed og trivsel højt.
 • Ser teamsamarbejde som bærende element for udvikling af læringsmiljøer.
 • Er indstillet på at udvikle sine faglige og pædagogiske kompetencer til ekspertniveau.
 • Har et anerkendende og inkluderende læringssyn.
 • Har en rummelig, anerkendende og inkluderende tilgang til børn.
 • Har erfaring og er fortrolig med at anvende IT i undervisningen.
 • Vil engagere sig i skolens udvikling af en målsætnings- og evalueringskultur.
 • Vil sammen med andre kolleger tilrettelægge skolens fællesskabsdage, hvor sang og musik indgår (1. skoledag, juleklippedag, musikkens dag osv.)
 • Vil deltage aktivt i udviklingen af skolens pædagogik og kultur og tilslutte sig skolens værdigrundlag.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk, udviklingsorienteret og engageret personalegruppe
 • En arbejdsplads, der er åben for nye initiativer med fokus på skabelse af fleksible og innovative læringsfællesskaber
 • Et synligt ledelsesteam, der er engageret og nærværende
 • Et godt og forpligtende arbejdsmiljø
 • En skole hvor alle siger godmorgen.

Ferslev Skole har 310 elever fra 0.-9. klasse, 50 ansatte og er opdelt i tre afdelinger. Ferslev Skole er LP- skole, som har til formål at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. Det forventes, at nye medarbejdere opkvalificerer sig inden for området, hvis man ikke allerede har kendskab til LP. Desuden forventes evner til at reflektere over egen læring.

Vi lægger stor vægt på et åbent og forpligtende kollegialt samarbejde og hele skolens virksomhed tager afsæt i værdierne livsglæde, udfordringer og respekt.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2017

Ansøgningsfrist: 18/1 2017

Samtaler gennemføres: uge 4

Hvis du ønsker yderligere information om skolen henvises til skolens hjemmeside http://www.ferslevskole.dk

Er du interesseret og har lyst til at være en del af Ferslev Skole – er du velkommen til at kontakte skoleleder Birgit Nielsen tlf. 96376220/ 60529506 eller viceskoleleder Ann Andersen tlf. 96376223.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ‘Send ansøgning’ og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

søg via virksomhedens hjemmeside

Kontaktpersoner

Birgit Nielsen
96376220 (Fast)

Arbejdsgiver

Ferslev Skole
Rævedalsvej 5
9230 Svenstrup J

(Arbejdspladsen ligger i Aalborg kommune)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...