Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 september 2018

Musiklærer

Thorsgaard Efterskole, Hobro

Thorsgaard Efterskole søger musiklærer til vores Musik & Performancelinje pr 1.11-18

Kan du også undervise i matematik eller dansk, samfundsfag, historie, inklusionsundervisning samt kor/sangtime, er det bestemt ingen hindring.

Vi tilbyder en stilling på 75 %, hvor du bliver den ene af vores to musiklærere på skolen. Sammen skal I skabe den gode stemning og kultur omkring musikken som linje og valgfag. Du skal kunne se dig selv i samarbejdet med to andre lærere på vores musik & performance linje. Du må meget gerne have erfaring med indspilning i studie (Cubase 8,3), samt selv kunne spille diverse instrumenter.

Til stillingen hører også timer i inklusionsarbejde, kontaktlærerfunktion, anderledes dage og uger, aften- og weekendvagter, deltagelse i skolens årlige skitur samt linjefagstur med linjeholdet i Musik & Performance.

Thorsgaard efterskole er en Grundtvig-Koldsk inspireret efterskole med plads til 96 elever. Vi har en mangfoldig elevgruppe bestående af meget forskellige unge mennesker.

Vi arbejder bevidst på som skole at tiltrække elever med forskellig baggrund, da vi mener diversiteten er med til at skabe den gode udvikling blandt vores elever. Vi mener derudover, at mødet mellem eleverne og personale, der har noget på hjerte, er det absolut centrale i det efterskoleophold, vi kan tilbyde på Thorsgaard Efterskole. Dette møde skal være fyldt med glæde, være vedkommende og demokratisk. Dette sikrer vi bla. igennem et bredt fagudbud, fælles ansvar og ved at eleverne oplever, de bliver taget alvorligt. Vi har store forventninger til vores elevers udvikling og derfor også store forventninger til hinanden som kolleger.

Vi søger en kollega, der udover ovenstående kompetencer:

  •  ser mangfoldigheden som et gode og en glæde
  •  kan se sig selv i vores værdigrundlag
  •  ser sig selv som holdspiller
  •  værdsætter efterskoleformen
  •  er opfindsom og nysgerrig
  •  er vel(ud)dannet
  •  har en høj arbejdsmoral og er en god og omsorgsfuld kollega

Du kan læse mere om Thorsgaard på vores hjemmeside: www.thorsgaard.dk . Vi ser gerne, at du finder tid til at aflægge et besøg på skolen, inden du sender din ansøgning og har derfor rundvisning for interesserede ansøgere, onsdag den 19.9 kl 17. (giv et ring/skriv om du kommer)

Ansøgning

Ansøgning med bilag i en samlet Pdf, sendes til: forstander Anne Mette Schubart på kontor@thorsgaardefterskole.dk. Ansøgningsfristen er søndag den 23.9- 2018. Stillingen ønskes besat senest 1.11 2018, men gerne før.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 26.9 2018. Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...