Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 august 2018

Musikterapeut

Demenscenter Skovgården

Musikterapeut til spændende projektstilling om implementering af sang og musik i relationen med borgere med demens

Vi har i Mariagerfjord Kommune været så heldige at modtage penge af Sundhedsstyrelsen fra puljen ”Bredt kompetenceløft i kommuner og regioner” til et spændende projekt, hvor vi skal implementere brugen af sang og musik. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og firmaet DemensLiv.
Projektets titel er ”Sang og musik som en bevidst metode til, at medarbejderne kan skabe positive samværsformer i relationen med borgere med demens”.
Projektets formål er at kompetenceudvikle alle frontmedarbejdere i distrikt 3, i hjemmepleje og på centrene, så de i deres tværfaglige samarbejde bliver i stand til at bruge sang og musik i deres relation med borgere med demens. Dette ud fra ønsket om at forebygge vanskelige pleje- og omsorgssituationer samt generelt forbedre medarbejdernes kommunikation, relation og samværsform med borgerne med demens. Med det formål at sikre implementering og forankring af indsatsen i praksis udvælges særlige nøglepersoner, som kompetenceudvikles til at varetage ambassadørfunktionen ift. at implementere brugen af sang og musik i samarbejde med deres kollegaer. Sideløbende kompetenceudvikles medarbejdernes tre ledere og lederen af distrikt 3 med det formål at kunne understøtte og indgå i samarbejdsprocesserne med medarbejderne om især den langsigtede implementering.
Distrikt 3 består af Demenscenter Skovgården, Bernadottegården og Teglgården, samt de to hjemmeplejedistrikter i henholdsvis Als og Hadsund.
Til projektet er der givet midler til ansættelse af 1 musikterapeut. Dennes opgave er overordnet, at medvirke til, at medarbejdernes erhvervede viden implementeres direkte i praksis.

Ansættelsesperiode:

 • Fra d. 1. oktober 2018 – 30. november 2019

Musikterapeutens opgaver i projekter:

Som musikterapeut skal du i gennem projektets forløb deltage i følgende:

 • medarbejdernes grundlæggende undervisning
 • nøglepersonernes undervisning
 • styregruppemøder og tæt samarbejde med projektlederen i forhold til gennemførelse af projektets milepæle
 • målrettet supervision og samarbejde med Aalborg Universitet i forhold til mesterlæren i praksis
 • planlægning af faserne med praksisnær læring og refleksion samt evaluering og formidling
 • læringsmøder i praksis, hvor alle medarbejdere får sparring – blandt andet via brug af videoeksempler, som du er med til at optage i deres praksis
 • mesterlære, hvor der samarbejdes og sparres med medarbejdere og ledere om relevante borgere direkte i praksis. Dette både på centrene og i borgernes eget hjem
 • samarbejde med og hjælpe nøglepersonerne med at gøre brug af PDSA-cirklen, hvis der opleves udfordringer i praksis
 • udarbejdelse af delevalueringsrapport og faglig slutrapport
 • planlægning af og deltagelse i afslutningskonference, hvor resultaterne af projektet formidles

Forventninger til dig som musikterapeut er, at du:

 • er uddannet musikterapeut
 • har kendskab til og erfaring i at arbejde med borgere med demens og kan målrette de musiske interventioner til denne målgruppe – dette både som spontane og planlagte individuelle- og gruppesessioner
 • kan tage udgangspunkt i den enkelte borger med demens musiske livshistorie og kan benytte den i hverdagen i samarbejdet med medarbejderne
 • har erfaring i at videregive viden og kompetencer til tværfaglige samarbejdspartnere således, at de kan gøre aktivt brug af sang og musik i hverdagen
 • har kendskab til eller lyst til at lære at benytte PDSA-cirklen i implementeringsarbejdet i tæt samarbejde med nøglepersonerne
 • er en dygtig formidler og kommunikator og ikke er bleg for at stille dig op og undervise
 • kan lide at arbejde tværfagligt
 • har viden om og erfaring i at arbejde projektrelateret
 • trives med og ønsker at deltage i projekt, hvor du skal arbejde indenfor målsatte rammer og overholdelse af tidsplaner
 • er god til at igangsætte aktiviteter og følge op på disse, samt videregive dem til medarbejderne
 • er selvstændig og trives med selv at skulle koordinere dit arbejde
 • er dygtig til at formulere dig skriftligt

Hvad tilbydes der:

 • En spændende projektstilling, hvor du skal være med til at udvikle og implementere frontmedarbejdernes kompetencer i forhold til brugen af sang og musik
 • Et projekt, hvor du er med i alle faserne i gennem projektet
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling og faglighed
 • Gode kollegaer, der brænder for deres arbejde og for hinanden
 • Tæt samarbejde med distrikt 3´s tværfaglige medarbejdere og ledere. Vi har blandt andet ansat en musikterapeut, som du vil få et tæt samarbejde med
 • Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 17. august 2018
Tidspunkt for samtaler
Samtalerne afholdes torsdag d. 30. august 2018
Har du spørgsmål eller ønsker du uddybende information om stillingen er du velkommen til at kontakte:

 • Distriktsleder Stine Norlén på telefonnummer 97 11 46 97/51 25 81 23 eller pr. mail snorl@marigerfjord.dk (Kan kontaktes i ugerne 28, 32 og 33)
 • Centerleder Dorthe Lynge på telefonnummer 30 58 07 72 eller pr. mail dolyn@mariagerfjord.dk (Kan kontaktes i ugerne 28, 29, 31 og 33)
 • Projektleder og demensfaglig udviklingskonsulent Hanne Linde Gregersen på telefonnummer 40 12 60 32 eller pr. mail hannp@mariagerfjord.dk (Kan kontaktes i ugerne 28, 29 og 30)

Send ansøgning

 

Kilde: https://mariagerfjord.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=74f94ec0-4a1f-499a-80b8-b1eb476f2d88&nocache=636670013992800000
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...