Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 januar 2017

Organist

SÆBY KIRKEKONTOR

Organist søges til Sæby Kirke

Stillingen som organist på fuld tid ved Sæby Kirke i Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. marts 2017 eller snarest herefter. Sæby sogn har 8940 indbyggere, og der er ansat 2,5 præster.

Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i sognet, der har et rigt kirkeliv, hvilket bl.a. afspejler sig i de mange arrangementer, der afholdes i kirken, sognehuset og andre steder.

Vi søger en organist, der

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse samt korledelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • lægger vægt på både klassisk kirkemusik og rytmisk
 • med engagement og indlevelse kan lede og videreudvikle kirkens korarbejde med både kirkekor og børnekor, og som vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter
 • vil være med til at udvikle nye tiltag
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer årligt
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder en attraktiv stilling i en aktiv kirke med åbenhed, venlighed og hjælpsomhed, hvor der er et
godt arbejdsfællesskab med engagerede medarbejdere, såvel ansatte som de mange frivillige.

Orglet i Sæby kirke er bygget af Bruno Christensen og Sønner i 1983 og har 27 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (HV,SV). Der er koblingsmanual (øverste manual). 256 setzerkombinationer (KO system). Orglet i Sæby Kirkegårdskapel er bygget af P.Bruhn i 1972 og har 5 stemmer (1man. og pedal)
I kirken findes desuden et godt flygel (Hornung og Møller)

Kirken råder endvidere over et automatisk klokkespil på 24 klokker, der styres fra computer på orgelpulpituret (Paccard/Thubalka) c1-c3.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriet cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. JF. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

 • Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 • Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til det
  aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet.
 • Der ydes et rådighedstillæg på kr. 27.900 (31.3-2012 niveau) i stillingen.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten)
og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 255.579 – 373.538 (31.3.2012 niveau). Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 19.700 (31.3.2012 niveau).

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er tre måneders prøvetid i stillingen, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Sæby menighedsråd Henrik Stage, tlf. 4018 1162, henrik.stage@live.dk.

Ansøgning

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes til saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller med ordinær post til
Sæby kirkekontor
Strandgade 13
9300 Sæby

Ansøgningen skal være modtaget senest tirsdag den 17. januar 2017 kl. 12.00
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt 27. januar 2017

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...