Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 september 2017

Organist

10 t/uge

VROUE MENIGHEDSRÅD , Skive

En stilling som organist ved Vroue og Sdr. Resen Kirker er ledig pr. 1. november 2017.
Stillingen er på 10 timer pr. uge evt. med timer til børnekor.
Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spil i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.
  • Spil i forbindelse med sognearrangementer.
  • Evt. medvirken til koncerter med andre ansatte.
  • Enkelte opgaver i forbindelse med undervisning af konfirmander og minikonfirmander.
  • Evt. deltagelse i arrangementer med Vestfjends børnekor.
  • Der er pligt til at dække vikartjenester ved Pastoratets øvrige kirker.

Vroue og Sdr. Resen sogne har 1000 indbyggere og er en del af Vestfjends pastorat, som betjenes af 2 præster og 2 kirkesangere.

Vroue / Sdr. Resen er en del af Vestfjends Pastorat, som er kendetegnet ved at have et godt samarbejde på tværs af de 5 sogne. Vi har i løbet af året en række arrangementer på tværs af sognene og er åbne overfor nye ideer og tiltag.

Ansættelse sker ved Vroue Sogns Menighedsråd beliggende Vrouevej 5, Vroue, 7800 Skive.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tove Pedersen, arto@pedersen.mail.dk eller tlf. 9745 6110 / 2046 0365

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail 8508fortrolig@sogn.dk eller til adressen: Tove Pedersen, Agerbækvej 9, 7470 Karup

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. september 2017.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 40.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktpersoner

Tove Pedersen
20460365 (Mobil)
8508fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

VROUE MENIGHEDSRÅD
Vrouevej 14
7800 Skive

Tel: 20460365

(Arbejdspladsen ligger i Viborg kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: 8508fortrolig@sogn.dk
eller søg skriftligt

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...