Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 september 2017

Organist

Horslunde, Nordlunde og Nøbbet sogne

Organist søges Horslunde, Nordlunde og Nøbbet sogne søger organist

HORSLUNDE KIRKEKASSE

Organist søges
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet sogne søger organist
Vi er et pastorat med tre menighedsråd. Stillingen er normeret til 16
timer pr. uge og omfatter tjeneste ved gudstjenester (også på hverdage),
kirkelige handlinger, koncerter, møder, foredrag, børnekor og lejlighedskor,
konfirmander og minikonfirmander, arrangementer m.v. ved ovenstående
kirker.
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
Ansættelsen sker ved alle tre sognes menighedsråd og indebærer geografisk
fleksibilitet i forhold til at arbejde for andre ansættelsesmyndigheder,
som menighedsrådet indgår/har indgået aftale med.
Vi søger en kirkemusiker eller en organist med præliminær orgeluddannelse
(tidligere PO-organist).
Udover faglig dygtighed vægter vi personlige egenskaber som empati
og omgængelighed. Samarbejdsformerne med sognenes medarbejdere
og kontaktpersoner er uformelle, og vi påskønner nytænkning og fleksibilitet.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten
mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem
Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer
med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/
kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende
protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst
mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk
Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så
fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. –
389.393 kr. Fikspunktet er 273.258,45 kr. Der er rådighedsforpligtelse
til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. Aftale om
indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk
Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidl. POorganist)
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin
1 udgør kr. 286.922 kr. årligt, og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt.
Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt
29.084,24 kr. ved tjeneste ved 2-3 kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens
ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formanden for Nordlunde
sogns menighedsråd Eva Jensen, der kan kontaktes pr. mail 7623fortrolig@
sogn.dk, eller pr. tlf. på 27 26 87 42.
Ansøgningen med relevante bilag bedes sendt til formanden for Nordlunde
sogns menighedsråd Eva Jensen på mail til 7623fortrolig@sogn.
dk senest den 20. september 2017.
Menighedsrådene forventer, at du kan påbegynde dit arbejde pr. 15. oktober
2017 eller snarest derefter.
Ansættelsessamtaler/prøvespil forventes at finde i uge 40.
Menighedsrådene gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer
samt børneattest
Der vil være en prøvetid på 3 måneder..

Kontaktpersoner

Eva Jensen
27268742
ecj@dlgtele.dk

Arbejdsgiver

HORSLUNDE KIRKEKASSE
Gallevej 57
4913 Horslunde

(Arbejdspladsen ligger i Lolland kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: ecj@dgltele.dk
eller søg telefonisk: 27268742
eller søg skriftligt

 

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...