Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 september 2017

Organist

Deltid

Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift.

Stillingen som organistassistent ved Skive og Vor Frue Kirker, er ledig pr. 1. november 2017 eller snarest muligt. Stillingen er en halvtidsstilling på gennemsnitligt 19 timer ugentligt.

Skive Sogn er et levende bysogn med god kirkegang og stor interesse for korsang og musik.

Vi søger en dygtig og engageret organist, der har lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med kirkens organist, kor, præster og øvrige ansatte, samt formår at arbejde selvstændigt.

Vi kan tilbyde:

• En stilling med megen frihed og medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.

• Stor variation og faglig udfordring i arbejdsopgaverne.

• To velklingende orgler. Skive Kirke: Bruhn og Søn 1985, 43 stemmer, 3 manualer og pedal, Vor Frue Kirke: P.G. Andersen 1965, 19 stemmer, 2 manualer og pedal, restaureret i 2010.

• En ny sognegård med korlokale og flygel samt organistkontor.

 

Organistassistentens arbejde består i at lede kirkens børnekor og spille til gudstjenester, bisættelser mm. hver tredje weekend samt 1-2 dage i løbet af ugen. Der tages hensyn til at assistenten kan varetage andet arbejde ved siden af.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 297.347,00 kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,77 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel og kor aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2017 kr. 286.922,00 og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,00. Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.506,69 kr. (nutidskroner)

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere information ved henvendelse til Skive Sogns organist Morten Ladehoff på tlf. 29246085 eller ladehoff5@hotmail.com.

Ansøgning med eksamensbevis og relevante bilag stiles til Skive Sogns Menighedsråd og sendes pr. mail til 8572fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. september 2017, kl. 12.00. Prøvespil og samtaler forventes afholdt d. 27. september.

Annonce
Annonce

KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE


7 sepKøbenhavn

EFTERUDDANNELSESKURSUS PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM MED DMF RABAT!

Læs mere
Henter jobs...