Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 december 2017

Organist

Marslev-Birkende Sogne

Ny organist til Marslev-Birkende Sogne

Marslev Birkende Menighedsråd

En stilling som organist med kantor ved Marslev og Birkende Kirker, Marslev-Birkende Sogne er ledig pr. 1/12 2017 eller snarest muligt.
Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Som organist skal du varetage følgende opgaver:
Spille ved tjenester i Marslev kirke, Birkende kirke, koncerter og div. arrangementer.
Marslev-Birkende Sogne har tilsammen 2.891 indbyggere og der er 7 ansatte i sognene. Sognet er kendetegnet ved at både Marslev Kirke og Birkende Kirke er vejkirker, foruden at være levede kirker med faste kirkegængere.
Orglet i Marslev Kirke er et Bruno Chistensen og Sønner orgel med 12 stemmer, 2 manualer og pedal. Orglet er fra 1976.
Orglet i Birkende Kirke er et Frobenius orgel med 8 stemmer, 1 manual og pedal. Orglet er fra 1969.

Vi forventer at du:

At du er villig til samarbejde
At du er fleksibel
At du skal være inspirerende inden for kirkemusik
Er alsidig og imødekommende

Organisten har pligt til at indgå i ordningen med geografisk flexibillitet for organister, som er etableret inden for Kerteminde Provsti. Aktuelt udmyntes ordningen således at afløsningen omfatter Rynkeby- Revninge,Kølstrup og Rønninge Sogne
Ansættelsen sker ved Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd, beliggende Marslev Byvej 13, 5290 Marslev.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10- Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. .

Årslønnen for en grunduddannet aftales indenfor intervallet 262.100 kr. – 373.500 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 19.700 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for en uddannet organist ligger mellem 275.000 kr. – 388.000 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 27.900 kr. (nutidskroner). Indplacering ydes efter anciennitet.

Årslønnen for en konservatorieuddannet organist ligger mellem 285.000 kr. – 374.000 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 36.700 kr. (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg er her vist i overensstemmelse med en ansættelsesbrøk på 30/37.
Nærmere oplysninger om orgelet kan fås ved henvendelse til Ellis Bjørk på telefonnummer 66109315 / 51157930

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til Marslev-Birkende Menighedsråd, Marslev Byvej 13, 5290 Marslev. Att. Henrik Lüthje Eller på mail til: 7869fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12/11 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted hurtigt derefter.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...