Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 december 2017

Organist

Rorup og Glim sogne, Lejre provsti Roskilde Stift

Organist ved Rorup og Glim Sogne, Lejre Provsti, Roskilde Stift

RORUP KIRKE

Organist ved Rorup og Glim sogne, Lejre provsti Roskilde Stift.

Stillingen som organist ved Rorup og Glim Kirker er ledig og ønskes besat 1. februar 2018 eller snarest muligt.

Vi søger en dygtig og engageret organist, der har sans for traditionen, men også har lyst til at arbejde med nyere ting. Rorup Kirke har orgel med en manual og fire stemmer. Glim Kirke har orgel med fem stemmer, sub bas 16′ og pedal.

Pastoratet består af to landsogne, der tilsammen har 2100 medlemmer. Der er god kirkegang, og vi ønsker vores kirkeliv styrket gennem musikalske tiltag. Vi har generelt en god opbakning fra befolkningen omkring vores kirker.

Stillingen er på 780 timer årligt, fordelt med gennemsnitlig 15 timer om ugen. Mandag vil være ugentlig fridag. Det forventes, at du som organist står til rådighed tirsdag til fredag kl. 14-16 og lørdage kl. 11 – 17.

Stillingen omfatter:

Medvirken ved alle gudstjenester, højmesser, fromesser og andre gudstjenester herunder hverdagsgudstjenester og juleaften, samt kirkehandlinger i sognenes to kirker fordelt således:

 • En søndagsgudstjeneste pr uge.
 • Ca. 20 aftengudstjenester pr. år.
 • Ni til ti begravelser/bisættelser pr. år.
 • Fire til syv vielser pr. år.
 • Julegudstjeneste for børnehaver
 • Et ældrearrangement om året
 • Undervisning af konfirmandhold en gang om året
 • Kor-ledelse i kortere temaforløb
 • Arrangere koncertgudstjeneste ca. 10 gange årligt.
 • Indgå i tjenester i forbindelse med arrangementer i provstiet f.eks. Lejre Kulturdage.

Vi ønsker:

 • At du med musikalsk kunnen og indlevelse kan være med til at forme gudstjenesten.
 • At du vil indgå i et frugtbart samarbejde med præst, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige medarbejdere.
 • At du vil være med til at styrke fællesskabet og kirkelivet.

Lønindplacering vil ske efter uddannelsesniveau.

Ansættelse er en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10- Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, med tilhørende protokollater for henholdsvis DOKS og PO.

Se http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til AC-overenskomsten. Det vil sige, en bruttoløn (1.12.2017 niveau) pr. måned på mellem 10.182,- og 12.407,- ved 15 timer pr. uge. Rådighedstillægget udgør pr. måned mellem 1.310,- og 2.034,- ligeledes ved 15 timer pr. uge.

Lønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til NY løn. Det vil sige en bruttoløn (1.12.2017 niveau) pr. måned på mellem 9.825,- og 10.293,- for 15 timer pr. uge. Rådighedsbeløbet er 996,- pr. måned for tjeneste ved 2-3 kirker ved 15 timer pr. uge.

Ansættelse af ansøgere som Kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010(LC/C010 – fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og C010 – centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. Se http://www.forkekirkenspersonale.dk

Lønnen som kirkemusiker vil være bruttoløn (1.12.2017) pr. måned mellem 9124,- og 13.334,- rådighedstillæg 703,- ved 15 timer pr. uge.

Der er 3 måneders prøvetid.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. Vi vil gerne have mulighed for at indhente referencer hvorfor disse bedes oplyst i forbindelse med ansøgningen.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Christensen, kontaktperson ved Rorup Menighedsråd Tlf. 21 48 00 98.

Ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 3. december 2017 kl. 12 og sendes pr. mail med relevante bilag til 7208@sogn.dk

Vi påregner samtaler og prøvespil i uge 50.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Udgiv din musik på Gateway Music

Gå-hjem-møde
9 oktKøbenhavn

Vil du udgive din musik selv ? Så nemt er det !

Læs mere
Henter jobs...