Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 december 2017

Organist

Bodilsker Menighedsråd

Organist søges

Bodilsker Menighedsråd

En stilling som organist ved Sct. Bodils Kirke på Bornholm, Københavns Stift, er ledig pr. 1.2. 2018.

Stillingen er på minimum 10 timer pr. uge, men kan eventuelt udvides, såfremt organisten påtager sig mere end det primære arbejde.

Menighedsrådet ønsker stillingen besat med en organist med eksamen i orgel- og korledelse (PO) eller en kirkemusiker.

Organisten skal primært varetage at spille til gudstjenester/højmesser, kirkelige handlinger samt plejehjemsandagter.

Ud over de primære aktiviteter ønsker vi, at organisten deltager i højskolesangmaraton, sangaftener, koncerter, korarbejde o.l. Da menighedsrådet fortsat ønsker at prioritere musikken højt, er det vigtigt for os, at organisten har stort musikalsk overskud og interesse i at etablere et voksenkor.

Kirken råder over et P.G. Andersen orgel på 7 stemmer samt et velklingende flygel.

Ansættelse sker ved Bodilsker Sogns Menighedsråd, beliggende Rønnevej 46, 3730 Nexø. Plejehjemsandagter foregår på henholdsvis Nørremøllecenteret, Paradisvej 68, 3730 Nexø og Plejecenter Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke -og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløn 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 (nutidsløn). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Lene Lorentzen på tlf. 2814 2458 eller kontaktperson i menighedsrådet Jan Nicolajsen på tlf. 2125 5168.

Se tillige kirkens hjemmeside: www.bodilskersogn.dk

Ansøgning

Ansøgning med bilag skal være menighedsrådet i hænde senest 18.12. 2017 kl. 12.00, og sendes til kontaktperson Jan Nicolajsen, Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø.

Samtaler og prøvespil finder sted den 29.12. 2017.

Kontaktpersoner

Organist Lene Lorentzen
28142458 (Mobil) Jan Nicolajsen
2125 5168 (Mobil)

Arbejdsgiver

Bodilsker Menighedsråd
Gartnerstien 3
3730 Nexø

Tel: 2125 5168

(Arbejdspladsen ligger på Bornholm)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...