Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 februar 2018

Organist

Vor Frue Kirke, Århus

Vor Frue Kirke i Aarhus søger en organist med tiltrædelse senest den 1. juni 2018.

Organistfunktionen ved Vor Frue Kirke omfatter to fuldtidsorganister.
Der er gensidig vikarforpligtelse mellem kirkens to organister.

Vor Frue Kirke er i udvikling – også musikalsk. Vi har tre kirkerum: Vor Frue Kirke, Klosterkirken og Sct. Nicolai Kryptkirke.

Vi har tradition for et højt musikalsk niveau med et kantori på 18 medlemmer. Vi søger en organist med lyst og faglige kvalifikationer til at kunne deltage i samspil med vores nuværende organist og andre musikere.

Kerneydelsen drejer sig om højmesser, kirkelige handlinger, kantategudstjenester og koncerter. Desuden f.eks. konfirmandandagter og gudstjenester på plejehjemmene og i arresthuset som ligger i sognet. Samtidig søger vi en organist, som kan være åben over for at deltage i arrangementer i de nye udviklingsområder af sognet og eventuelt andre former for kirkelig formidling.

Vor Frue Kirke søger

  • En dygtig musiker, der er udadvendt, struktureret og samarbejdsvillig.
  • En musiker, som ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde med alle kirkens ansatte og andre samarbejdspartnere i vores by og andre steder i både ind- og udland.

Vor Frue Kirke har

  • En inspirerende kollegastab og et godt arbejdsklima
  • Gode orgler
  • Et velklingende kantori
  • En kirke med liv – fællesskaber og arrangementer
  • Et menighedsråd der giver plads til nyskabelse
  • Fire fastansatte præster.
    Desuden en præst i skole-kirkesamarbejdet og en præst for grønlændere tilknyttet kirken.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30 kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 286.921,79 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 300.584,09 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Poul S. Jacobsen på tlf.: 23 80 96 61 / mail: poulsjacobsen@aarhusvorfrue.dk, eller kontaktperson: Eva Nordentoft, tlf.: 21 44 19 35

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Vor Frue Sogns Menighedsråd og sendes på mail til stilling@aarhusvorfrue.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 10. 2018 med deltagelse af vores nuværende organist og menighedsrådet.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Beskrivelse af kirkens orgler:

Orgler:

Vor Frue Kirkes hovedorgel: Marcussen og Søn. 50 stemmer, 4 manualer og pedal.

Setzerkombination med 256 kombinationer.

Mobilt orgelpositiv: Bruno Christensen. 3½ stemmer, 1 manual.

Klosterkirkens orgel: Anders Havgaard. 5½ stemmer (delte registre) og 2 manualer og anhangspedal

Elektrisk øveorgel (Kisselbach) i korrum (2 man. og pedal)

Beskrivelse af sognet:

Vor Frue Sogn strækker sig fra den gamle Aarhus midtby ud mod den vestlige del af centrum langs med Aarhus Å og har næsten 15.000 indbyggere, hvoraf ca. 80 % er medlemmer af Folkekirken. Indbyggertallet er stigende, og vi forventer at være ca. 19.000 indbyggere i løbet af få år. Der bor forholdsvis mange unge i sognet, idet 72 % af befolkningen er mellem 20 og 35 år. Samtidig er der en stor løbende udskiftning med ca. 4.000 tilflyttere og 3.000 fraflyttere hvert år.

Vor Frue Kirke er oprindeligt en del af et middelalderligt klosteranlæg i midtbyen. Her er Klosterkirken indrettet i den oprindelige kapitelsal. Under hovedkirkens kor findes Kryptkirken, som er Nordens ældste kirkerum i funktion. Alle tre kirker er i brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger og har til daglig mange besøgende. Der er desuden to månedlige gudstjenester på sognets lokalcentre for ældre medborgere.

Ved højmessen i Vor Frue Kirke består menigheden af faste kirkegængere og som oftest et større antal dåbsgæster. Højmessen har en klassisk liturgi med stort musikalsk indslag. Fra september til pinse er der desuden aftensang søndag eftermiddag i enten Klosterkirken eller Kryptkirken.

Kirken har to organister, stort kantori og en stor koncertvirksomhed.

Der undervises seks hold konfirmander og to-tre hold børnekonfirmander ved kirken.

Hjemmeside: aarhusvorfrue.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...