Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2018

ORGANIST

BARSELSVIKAR

SCT. NICOLAI KIRKE I AABENRAA SOGN

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD

Barselsvikariatet løber fra 1. marts 2018 til 15. oktober 2018 med mulighed for forlængelse.

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker samt kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, gospelkor, højmessekor og blandet voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også http://www.aabenraasogn.dk. ;

Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke med 430 pladser og med god akustik. Til Sct. Nicolai er knyttet en stor og aktiv gruppe af kirkegængere og frivillige. Organisten har kontor i sognehuset Nicolaihuset. Huset benyttes flittigt af de mange frivillige. Der er fast tilknyttet tre præster og to kirketjenere. Desuden en sognemedhjælper, som er hovedansvarlig for den rytmiske musik og gospelkorene. Der afholdes danske og tyske gudstjenester, rytmiske gudstjenester samt forskellige særgudstjenester. Endvidere såvel klassiske koncerter som gospelkoncerter. Højmessekoret deltager ved alle danske højmesser, mens der ved kirkelige handlinger medvirker en kirkesanger.

Sct. Nicolai Kirke har et velklingende orgel fra Marcussen & Søn med meget fint traktur. Orglet er fra 1956 med 31 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. I kirken findes desuden et kor-orgel fra Bruhn & Søn fra 1977 med 4 stemmer. Herudover har kirken et nyt Schimmel koncertflygel placeret centralt i kirken.

Organisten løser følgende opgaver

 • Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
 • Lede og administrere Højmessekoret (prøver, løn og korplaner).
 • Spiller ved de kirkelige handlinger i Aabenraa Kirkegårdskapel.
 • Planlægge og deltage i div. musikgudstjenester.
 • Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
 • Spiller ved konfirmandundervisning.
 • Deltager ved sangaftener og ved andre kirkelige aktiviteter.
 • Afløser lejlighedsvist i de øvrige to kirker.

Vores forventninger til organisten

 • Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
 • Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepertoire.
 • Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
 • Indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte samt de frivillige omkring Sct. Nicolai Kirke.
 • Indstillet på samarbejde med de øvrige organister i sognet.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51 51 85 54, moha@km.dk.

Ansøgningsfrist: d. 14. januar 2018.
Der afholdes prøvespil og ansættelsessamtaler d. 24. januar 15 – 21.

Ansøgning med relevante bilag sendes til aabenraa@km.dk.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...