Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 januar 2018

Organist

Tidsbegrænset

Guldager og Hostrup Kirker, Skads Provsti

En tidsbegrænset stilling på ca. 1 år som organist ved Guldager og Hostrup Kirker, Skads Provsti er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller hurtigst muligt herefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi forventer, at du vil indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med kirkens to præster om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
• Lede kirkekor (voksen- og børnekor)
• Deltage i kirkelige aktiviteter (sogneeftermiddage, højskoledag m.m.)
• Spille ved konfirmandundervisning, minikonfirmander og babysalmesang

Guldager Sogn har 5.670 indbyggere og der er 9 ansatte i sognet, Hostrup Sogn har 343 indbyggere.

Orglet i Guldager Kirke er et Marcussen orgel fra 1966 med 15 stemmer. Orglet i Hostrup er et Frobenius fra 1974 med 6 stemmer.

Ansættelse sker ved Guldager Sogns Menighedsråd, der er beliggende på Guldagervej 89, 6710 Esbjerg V.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Søren Brydsø på telefonnummer 20212876.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8922@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. januar 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i løbet af januar måned.
Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer og børneattest.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...