Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 januar 2018

Organist

15,4 timer pr. uge

Balle Kirke, Silkeborg provsti

Organist ved Balle Sogns kirker

Organist ved Balle sogns kirker, Silkeborg provsti, Aarhus Stift

En stilling som organist ved Balle og Hvinningdal Kirker, Balle Sogn i Silkeborg er ledig pr. 1. januar 2018. Stillingen er et vikariat med foreløbig ansættelse indtil den 31. december 2018

Stillingen er på 15,4 timer pr. uge (800 timer pr.år)

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester, vielser, begravelser m.v. udgør ca. 60 tjenester (ca. 370 timer)
  • Administration, diverse m.v. (ca. 80 timer)
  • Gospel kor og koncerter (ca. 350 timer)

Balle Sogn har ca. 12.000 antal indbyggere heraf ca. 10.000 medlemmer af Folkekirne. Der er ca 15 ansatte i sognet.

I Balle Kirke er der et orgel med 10 stemmer og pedal og i Hvinningdal Kirke er der dels et 4 stemmer orgel og et flygel.

Vi forventer, at du:

  • At du har sans for og lyst til Folkekirkens liv og vækst, og at dit arbejde som organist afspejler dette
  • At du har interesse for og evner til den nye rytmiske kirkemusik (bl.a. skal du lede vores Gospelkor)
  • At du har gode samarbejdsevner både med sognets øvrige personale og med Balle Sogns Menighedsråd

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Silkeborg provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Balle Sogns Menighedsråd beliggende Balle Sogn i Silkeborg

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Bjerre Petersen på telefonnummer 86 82 21 89 og formand Tom Ebbe Jakobsen telefon 20 12 14 11

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8496fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. januar 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 4 og i uge 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...