Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 januar 2018

Organist

Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker, Holbæk Provsti, Roskilde Stift

Organist ved Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker, Holbæk Provsti, Roskilde Stift

Nr. Jernløse kirke

Stillingen som organist ved vore to kirker er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er for nuværende en deltidsstilling på 26 timer pr. uge (70%).

Arbejdsopgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger ved de to kirker
 • Korledelse
 • Ansvarlig for kirkernes koncertliv i samarbejde m. koncertudvalg
 • Deltagelse i div. kirkelige aktiviteter
 • Medvirken ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådene eventuelt indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Vi ønsker en dygtig og fleksibel organist

 • Der er åben for både klassisk og rytmisk kirkemusik
 • Der med sit orgelspil bliver en del af kirkens forkyndelse
 • Der har kompetencer i korledelse
 • Der er engageret i sit arbejde og har gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Orglerne:

Nørre Jernløse kirke: Velklingende Gunnar Husted orgel fra 1980 med 10 stemmer
Kvanløse kirke: Troels Krohn orgel fra 1971, ombygget og udvidet til 12 stemmer i 2012 af Gunnar Husted

 • Et rigt og velbesøgt gudstjenesteliv og mange kirkelige aktiviteter
 • To sogne i udvikling hvor der kan forventes mere arbejde
 • Velfungerende arbejdsplads med gode og engagerede medarbejdere og menighedsråd
 • Et særdeles godt samarbejde på tværs af faggrupper som prioriteres højt

Hvem er vi?

De to sogne ligger tæt ved Holbæk by og har i alt ca.3000 indbyggere. Der er én præst, to menighedsråd på hhv. 7 og 5 medlemmer, og i alt 7 ansatte.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist  

Fredag d. 19. januar kl.14.

Ansættelsessamtaler og orgelprøver afholdes torsdag d. 25. januar.

Ansøgning med relevante bilag sendes til

Sognepræst Samuel Leth-Larsen, Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup.

Mail: slla@km.dk

Nærmere oplysninger

Sognepræst Samuel Leth-Larsen tlf. 59 18 31 27 eller 29 72 94 82

Kirke- og kulturmedarbejder m. kirkesangerfunktion Gitte K. Nielsen
tlf. 23 70 18 86

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...