Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 januar 2018

Organist

Vikariat

Simeon-Sankt Johannes Sogn, København

Vi søger en vikar for en af sognets faste organister, der har fået bevilget orlov. Stillingen er på 30 timer om ugen. Vikariatet løber fra den 1. februar til og med 31. august 2018. Tiltrædelse snarest muligt.

Simeon-Sankt Johannes Sogn er et stort Nørrebrosogn med 3 kirker: Simeons Kirke, Sankt Johannes Kirke og De Gamles Bys Kirke, 7 præster, 11 medarbejdere og en administrationschef. Det er et aktivt sogn med mange koncerter og arrangementer, flere faste ugentlige aktiviteter og en stor og trofast flok kirkegængere. I forvejen er der ansat 1 organist og 1 løst tilknyttet organist.

Sankt Johannes Kirke er Nørrebros ”domkirke” med 450 pladser med et stort og smukt orgel fra 1975. Det er bygget af orgelbygger P.G. Andersen, tegnet af arkitekt Bent Alstrup og har 53 stemmer og er et af de største orgler i København.
Arbejdsopgaverne drejer sig om at:

  • spille ved højmesser, gudstjenester samt ved kirkelige handlinger i Sankt Johannes Kirke og hver søndag spille skiftevis i De Gamles Bys Kirke eller plejecentret Sølund
  • spille ved særlige gudstjenester, f.eks. babygudstjenester
  • deltage i planlægningsmøder m.m.
  • afløse i Simeons Kirke ved ferier og lign.

Vi forventer, at du:

  • har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt andre aktiviteter
  • mestrer både den klassiske og rytmiske musikgenre
  • kan arbejde fleksibelt og er indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte
  • kan spille på både orgel og klaver
  • er imødekommende og engageret

Ansøgningsfrist er den 22. januar kl. 10.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil foregår i Sankt Johannes Kirke og forventes afholdt i uge 4 eller 5.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til 9169fortrolig@sogn.dk. Du er meget velkommen til at henvende dig til administrationschef Tonie Rudby på telefon 30 29 09 29 eller mail tru@km.dk for yderligere oplysninger om stillingen.

Du kan læse om Simeon-Sankt Johannes Sogn på vores hjemmeside www.simeon-sanktjohannessogn.dk.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 (Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. til 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. og 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...