Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 februar 2018

Organist

Bårse og Beldringe kirker samt Vordingborg Kirke

Organist ved Bårse og Beldringe kirker samt Vordingborg Kirke

VORDINGBORG KORDEGNKONTOR

Menighedsrådene for Bårse-Beldringe og Vordingborg Sogn søger en ny fælles organist pr. 1. april 2018.

En nyoprettet stilling som organist ved Bårse og Beldringe kirker samt Vordingborg Kirke, er ledig pr. 1. april 2018

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver:

  • Spille til alle de kirkelige handlinger i kirke og kapel
  • Være indstillet på at spille ved gudstjenester / andagter på plejehjem
  • Arrangere og deltage i koncerter
  • Være en aktiv deltager i det kollegiale fælleskab med alle ansatte.

Der er i Vordingborg sogn ansat en fuldtidsansat organist. Sognene er kendetegnet ved dels at være et bysogn og to landsogne med mange aktiviteter, der dels afvikles i kirken og dels i Sognegården i Vordingborg og dels i præstegården i Bårse..

På kirkernes hjemmesider ligger en uddybende beskrivelse af vore forventninger og tilbud til vor kommende organist. På www.vordingborgkirke.dk/koncerter er Vordingborg kirkens orgel beskrevet.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Vordingborg Sogns Menighedsråd, Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 27.900. (pr. 31.3 2012) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen og om sognene og deres aktiviteterne i sognene kan findes på kirkernes hjemmesider.

Man er også velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet i Vordingborg Ole Dyhr på tlf.: 55 34 66 63 eller mail: olevagndyhr@gmail.com, eller til kontaktperson Lis Høybye på tlf.: 30 23 21 68 eller mail: bogreol@gmail.com. samt til sognepræst i Bårse-Beldringe Lars Foged på tlf.25596261 eller mail lefo@km.dk eller formand for menighedsrådet i Bårse-Beldringe Uta Tønnesen på tlf. 4127 8388 eller mail utahelene@vive.dk.

Intereserede er meget velkomne til at komme og se kirkerne og orglerne.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vordingborg menighedsråd, Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg eller på mail til sjensen@vordingborgkirkekontor.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. februar 2017 kl. 16.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil i Beldringe kirke forventes at finde sted i uge 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattast.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...