Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 2 marts 2018

Organist

Flade Kirke og Gærum Kirke, Frederikshavn Provsti

Stillingen som organist ved Flade Kirke og Gærum Kirke, Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. april 2018 eller efter aftale. 

Vi søger en organist, der 

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter
 • vil være med til at udvikle nye tiltag – f.eks. børnekor og babysalmesang
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder 

 • en stilling på 11 timer pr. uge
 • en stilling, hvor der med den rette organist er gode udviklingsmuligheder
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præst og to menighedsråd

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet

kr. 270.327 kr. – 395.092 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 20.836,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriet cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater.

JF. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

– Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

– Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet.

– Der ydes et rådighedstillæg på kr. 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 – 3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk ;

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Formand for Flade menighedsråd – Henning Dahl Jensen Tlf.: 61 77 45 89

Formand for Gærum menighedsråd – Villy Kvist Hansen Tlf.: 51 88 60 16

Sognepræst Bruce Kent Steuer Tlf.: 98 48 60 09

Ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 kl. 12.00 

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Villy Kvist Hansen

mail: 8436fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 11

Menighedsrådene kan oplyse, at

– der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

– der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer: 

Orglet i Flade kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1975, 2 manualer, 8 stemmer og pedal

Orglet i Gærum kirke er et Marcussen & Søn fra 1981, 1 manual, 6 stemmer og pedal

Læs mere om sognene http://www.sogn.dk/flade-frederikshavn/ og http://www.sogn.dk/gaerum/ ;

Menighedsrådene i Flade og Gærum Sogne.

Henning Dahl Jensen og Villy Hansen.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

YouTube som redskab for musikere

kursus
4 febOdense
6 febEsbjerg

Intro-workshop på SDMK

Læs mere
Henter jobs...