Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 marts 2018

Organist

20 t/uge

Glud og Hjarnø Kirker, Glud og Hjarnø Sogne

Organist – Glud Kirke

En deltidsstilling som organist ved Glud og Hjarnø Kirker, Glud og Hjarnø Sogne er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen genopslås med henblik på at tiltrække et bredere ansøgerfelt.

Stillingen er på 20 timer gennemsnitligt pr. uge. Normeringen er baseret på nedenstående opgaver og defineret nærmere i opgavebeskrivelsen.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Deltage i aktiviteter og undervisningssammenhænge j.f. normeringskema
  • Opstarte og lede voksenkor i Glud Kirke
  • Ledelse af eksisterende børnekor i Glud Kirke

Glud Sogn har 1695 indbyggere, og 1479 folkekirkemedlemmer. Sognet er et klassisk landsogn med egen skole, idrætsforeninger, brugs og aktivt landsbyliv i øvrigt. I sognet indgår Snaptun by. Hjarnø Sogn har 113 indbyggere, og 81 folkekirkemedlemmer og har et aktivt ø-liv.

Orglet i Glud Kirke er et Marcussen orgel fra 1959 med 10 stemmer, to manualer og pedal. Orglet opfattes af både råd, menighed og fagfolk som velpassende i kirken såvel arkitektonisk som klangmæssigt. Orglet i Hjarnø Kirke er et Marcussen & Reuter fra 1839, istandsat i 2007. Billeder kan fremsendes til interesserede.

Menighedsrådene er yngre og menighederne sangglade.

Vi forventer, at du:

  • Er en engageret organist, der ved, hvad det vil sige at understøtte salmesangen
  • Mestrer brugen af pedal i orgelspillet
  • Behersker og kender bredden i dansk salmetradition
  • Kendskab til højskolesangbogen og rytmisk spil
  • Kan dokumentere erfaring fra børne- og evt. voksenkor

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hedensted Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er indgået samarbejdsaftale med Hjarnø Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker ved Glud Sogns Menighedsråd beliggende Glud Kirkevej 44K, Glud, 7130 Juelsminde.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lisbeth O. Rasmussen på telefonnummer 23 35 40 56/mail 7962@sogn.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Glud Sogns Menighedsråd, Søborgvej 17, Glud, 7130 Juelsminde eller på mail til 7962@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. marts 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 15. marts 2018 om eftermiddagen. Ved ansættelsessamtalen vil der deltage et ansættelsesudvalg bestående af medlemmer fra Glud og Hjarnø sogne.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

YouTube som redskab for musikere

kursus
4 febOdense
6 febEsbjerg

Intro-workshop på SDMK

Læs mere
Henter jobs...