Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 marts 2018

Organist

22 t/uge

Hellevad og Egvad Kirker

Organist ved Hellevad og Egvad Kirker

HELLEVAD KIRKEKASSE HELLEVAD PRÆSTEGÅRD

En stilling som organist ved Hellevad og Egvad Kirker, Hellevad og Egvad Sogne er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Ledelse af voksenkor
  • Ledelse af børnekor
  • Babysalmesang
  • Diverse salmesangsarrangementer Som option kan kordelen skilles ud fra stillingen, mod tilsvarende mindre timetal gennemsnitligt pr. uge. Umiddelbart vil stillingen i så fald blive på 13 timer gennemsnitligt pr. uge.

Hellevad Sogn har 945 indbyggere, 4 antal ansatte i sognet.

Egvad Sogn har 357 indbyggere, 2 antal ansatte i sognet.

Orglet i Hellevad Kirke er et Marcussen og Søn orgel med 12 stemmer, 2 manualer og pedaler. Byggeår 1972.

Orglet i Egvad Kirke er et Zachariassen og son orgel med 7 stemmer, 1 manual og pedaler. Byggeåret er 1937.

Vi forventer, at du:

  • Har en fleksibel til gang til arbejdet som organist
  • Har lyst til at tage nye udfordringer op – eks. andet instrument end orgel til tjenesterne
  • Har mod på og lyst til at arbejde med børn og unge mennesker
  • Har lyst til at indgå i et teamsamarbejde med kirkens personale.
  • Kan spille nyere og klassisk kirkemusik.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aabenraa Provsit i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der samarbejdsaftale med Egvad Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker ved Hellevad Sogns Menighedsråd beliggende Skolegade 30, 6230 Rødekro

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Birger M. Wollesen på telefonnummer 20459144 eller mail 9017@sogn.dk .

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Birger Wollesen, Hovedgaden 1, Hellevad, 6230 Rødekro eller på mail til 9017@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...