Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 maj 2018

Organist

Houe, Hygum og Tørring sogne

Organist til Houe, Hygum og Tørring sogne

Houe-Hygum-Tørring Menighedsråd

Vil du være vores nye organist?

Stillingen som organist i ved Hove-Hygum-Tørring kirker i Lemvig provsti er ledig til besættelse snarest muligt

Vi er på udkig efter en faglig dygtig kirkemusiker/organist.

Musik & sang er afgørende for at gudstjenester og kirkelige handlinger bliver vellykkede. Kirkerne er en naturlig del af lokalsamfundet, menigheden har medejerskab i kirkelivet, og frivillighedskulturen er veludviklet.  Vi håber, at du gennem musikken vil bidrage til at skabe rammer og muligheder for en levende kirke på landet.

Stillingen er en fast ansættelse på 19 timer pr. uge. Udover søn- og helligdage, forventes det at du kan arbejde enkelte hverdage og aftener. Der er indgået samarbejdsaftaler om geografisk fleksibilitet med Nørlem kirke. Det forventes at du kan betjene fire forskellige orgler: i Houe og Nørlem har orglerne 2 manualer og pedal, I Hygum og Tørring 1 manual og pedal.

I de 19 timer er der foruden gudstjenester og kirkelige handlinger afsat tid til koncerter og musikgudstjenester, samt mødeaktivitet og forskellige mindre musikpædagogiske opgaver, som f.eks. baby-salmesang, salmer&sanser, konfirmander, sangarrangementer/korarbejde med voksne. Hvis dette ikke kan dækkes af en enkelt person, er menighedsrådet parat til en samtale om stillingens indhold, og eventuelt dele den mellem flere personer.

Så hvis du er interesseret i musik og kirkelige aktiviteter, er vi klar til en samtale.

Der er én præst og ét fælles menighedsråd, ved de tre kirker i Hove-Hygum-Tørring pastorat. Faste fridage, prøvetid, efter- og videreuddannelse o.a. aftales med Hove-Hygum-Tørring menighedsråd i forbindelse med ansættelsessamtale.

Kirkemusikere vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10.

  • Årslønnen for kirkemusiker aftales inden for intervallet 270.327 kr.-395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Uddannede organister vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

  • Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinsystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 291.121 og basisløntrin 2 udgør kr. 304.985,00 (nutidskroner) Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
  • Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS-organist) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,00 kr. – 627,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sogne- og Ungdomspræst Iben Tolstrup på mail ito@km.dk eller tlf. 9783 6129 samt kontaktperson Poul Simonsen tlf. 2243 2885

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8860fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen kan også sendes med almindelig post til

Kontaktperson

Poul Simonsen

Gransgårdvej 14

7620 Lemvig.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. maj 2018 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i ugerne 19 og 20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...