Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 maj 2018

Organist

Trinitatis kirke Fredericia

Organist til Trinitatis kirke Fredericia

Vi søger en deltids organist med ansættelsesbrøk 11/37.

Stillingen omfatter:

  • Vikartjeneste for kirkens organist ifm ferie, friweekends, ugentlig fridag samt 15 lørdage årligt.
  • Korprøver med kirkens børnekor
  • Medvirken ved børnefamiliegudstjenester
  • Medvirken ved sogne- og eftermiddagsmøder
  • Medvirken ved enkelte koncerter, akkompagnement, ad-hoc kor til særlige lejligherder

Trinitatis kirke er byens ældste med et rigt koncertliv med en hovedsagelig klassisk profil. Kirken råder over et romantisk-disponeret orgel (44.st + 1 transmission) samt kororgel (5.st m. pedal). Der er tre kor ved kirken – et pigekor på 20 medlemmer, et juniorpigekor på 14 medlemmer og et børnekor på ca. 15 medlemmer.

Sognet har tre præster, to kirketjenere, en organist, en organistassistent og to kirke- og kulturmedarbejdere.

Menighedsrådet modtager gerne ansøgninger fra konservatoriestuderende såvel som uddannede PO og DOKS organister. Ideelt set ønske stillingen besat af én person. Menighedsrådet opfordrer imidlertid interesserede, der kunhar mulighed for at varetage delfunktioner af stillingen til at fremsende ansøgning.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. ;;

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922/år, og basisløntrin 2 udgør 300.584/år. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør kr. 22.308/år for tjeneste ved en kirke. (alle beløb i nutidskroner)

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS)aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 297.347 – 362.324/år, samt rådighedstillæg på kr. 38.257 – 59.419/år. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. (alle beløb i nutidskroner)

Evt. skriftlig ansøgning sendes til kirkekontoret mærket ANSØGNING. Prøvespil og samtaler finder sted onsdag den 31. maj 2018 fra klokken 17.30. Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelsen.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Birthe Rasmussen
Mobil: 26114800
amber@rasmussen.mail.dk
Organist
Niels Erik Aggesen
Mobil: 24416240

Arbejdsgiver

TRINITATIS KIRKE – KORDEGNEKONTOR
Danmarksgade 61
7000 Fredericia
(Arbejdspladsen ligger i Fredericia)

Ansøgning

Søg via e-mail: amber@rasmussen.mail.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7813697
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...