Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 august 2018

Organist

Nordstevns Pastorat

Organist til Nordstevns Pastorat – Strøby, Valløby og St.Tårnby Kirker, Tryggevælde Provsti
 

Nordstevns Pastorat – Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker – søger organist til vore 3 kirker, 37 timer om ugen.

Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorat som myndighed og med Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker som arbejdssted.

De 3 kirker i Tryggevælde Provsti udgør et samlingspunkt for de 3 sogne. Kirkebygningerne er gamle og emmer af både traditioner og nyt liv. Kirkerne byder på mange forskellige aktiviteter, gudstjenester, kor, koncerter m.fl.

Organisten har selv stor indflydelse på, hvilke opgaver, der skal varetages, ud af de mange vi har i Pastoratet, bl.a. fordi vi pt har vikar organister ansat, så alle opgaver er i spil.

En opgave er dog lagt fast, nemlig at fungere som teamleder for musikergruppen, som består af 1 korleder/kirkesanger, 1 kirkesanger/coach samt pt. en vikar organist. Opgaven som team leder er meget væsentlig for Pastoratet, og du skal have lyst til både at arbejde med administrative opgaver såvel som ledelsesopgaver.

Væsentlige opgaver er fx:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger i vore 3 kirker, Strøby kirke, i St. Tårnby og Valløby kirker
  • Akkompagnatør ved pigekoret og også selvstændig ledelse ved korleders ferie og fridage. Derudover har vi børne- og spirekor, som også har brug for musik
  • Månedlige gudstjenester på plejehjem
  • Sogneaftner, højskoledage
  • Konfirmandundervisning

Nordstevns Pastorat har knapt 6.650 indbyggere. Hele året igennem er der god kirkegang og ligeledes god tilslutning til menighedsrådets mange kulturelle tilbud.

I alt der ansat 2 præster og 12 andre ansatte i Pastoratet.

Orglet i Strøby Kirke: Kirken er pt under renovering og er derfor lukket. Orglet er i den forbindelse også under renovering. Derfor foregår gudstjenesterne i Kirkeladen, hvor der forefindes et continuo orgel med 4 stemmer, et manual med svelle samt et nyere Brodmann flygel. Derudover har vi indkøbt endnu et continuo orgel Principal 8.

Vi planlægger at Strøby kirke bliver genåbnet i løbet af 2019.

Orglet i Valløby Kirke er bygget af P. G. Andersen med 7 stemmer, et manual og pedal.

Orglet i St. Tårnby Kirke er et Starup orgel med 4 stemmer, et manual uden pedal.

Vi ønsker en organist med god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed indenfor både den klassiske og rytmiske genre. En god portion humor og evne til at skabe glæde og samhørighed med kollegaer og menigheden.

Desuden forventer vi, at du:

  • vil indgå i et konstruktivt samarbejdsfællesskab med kirkemusikerne, præsterne, de øvrige medarbejdere og menighedsrådet.
  • Er fleksibel, imødekommende og engageret.

Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorats sogns Menighedsråd, beliggende Præstegården 1, 4671 Strøby.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt for tjeneste ved 2-3 kirker/34.192,08 kr.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand John E. Hansen på telefonnummer 40 82 55 15 og præst Janne Melcher på telefonnummer 23 49 09 66.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til Nordstevns Pastorat på mail til 7497@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 13. august 2018.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7893804
Annonce
Annonce

Fotoredigering i GIMP

kursus

Lær at redigere billeder til dit pressemateriale

Læs mere
Henter jobs...