Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 august 2018

Organist

Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde

Vi søger en fuldtids organist pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.

Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassiske og det rytmiske, og som vil indgå i og bidrage til et nært og tillidsfuldt samarbejde med kirkens anden fuldtidsansatte organist samt med kirkens fire præster, to kirketjenere, kordegn/daglig leder samt frivillige og menighedsråd. Vi lægger vægt på, at vi er sammen om at lave kirke og bringe nye ideer ind, og organisterne er en synlig del af dette.

 Arbejdet omfatter:

– Højmesser og andre gudstjenester i Kirke og Sognegård. Herunder ledelse af kirkekoret på otte sangere

– Kirkelige handlinger. Herunder villighed til at opfylde rimelige ønsker til musik

– Gudstjenester på plejehjem samt lejlighedsvis på sognets to psykiatriske centre og psykiatrisk bosted samt i Roskilde Arrest

– Villighed til at spille til salmer og sange uden for Salmebogen

– At være dirigent for Sankt Jørgensbjerg Koret, kirkens frivillige blandede kor med omkring  50 medlemmer, som lejlighedsvis optræder i kirke og sognegård samt på plejehjem

– Arrangering af og deltagelse i koncerter i Kirke og Sognegård

– Babysalmesang i samarbejde med præst

– Klaverspil til fællessang ved foredrag i seniorklub samt sangeftermiddage og sogneaftener

– Lejlighedsvis deltagelse i undervisning af konfirmander og minikonfirmander

– Deltagelse i kalender- og andre møder. Samt møder ifm. organistsamarbejde med nabosogne

– At indgå i gensidig vikarforpligtelse med organistkollega ved ferier og fridage

Sankt Jørgensbjerg Kirke har et velklingende orgel på 22 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Bygget af P.G. Andersen og Bruun i 1999. Derudover et nyt el klaver og et velklingende Yamaha C6 flygel i Sognegårdens store sal.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre måneder i tjenesten er en prøveperiode.

Arbejdspladsen er en af Danmarks ældste eksisterende kirker og er beliggende ”på toppen af bjerget” med udsigt til Roskilde fjord og havn. Du vil få din daglig gang i Sognegården, hvor der er kontorfaciliteter

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Claus Heilmann på følgende mail: cche@km.dk eller på følgende telefonnummer: 5338 9978. Bemærk risiko for dårlig telefonkontakt i ugerne 30-31-32.

Du kan finde ud af mere om kirken, vores ansatte og menighedsrådet, vores musikprofil samt om sognets aktiviteter m.m. på:

Send din ansøgning til job@sjk.dk senest den mandag den 10. august 2018 kl. 12.00.  Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 34 og 35.

Menighedsrådet Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. web: www.sjk.dk
Jobopslag: Organist ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Domprovsti

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...