Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 august 2018

Organist

Glostrup Sogn, Østervangkirken

Organist i Glostrup Sogn, Østervangkirken

Glostrup Sogns Menighedsråd søger en fagligt dygtig og samarbejdsorienteret organist.

Organisten ansættes i Glostrup Sogn på fuld tid med særlig forpligtelse ved Østervangkirken.

Tiltrædelse pr. 1. november 2018 eller snarest muligt derefter.

Glostrup Sogn er med ca. 22. 000 indbyggere landets næststørste sogn. Der er ansat 6 præster (heraf én hospitalspræst) samt af kirkeligt personale bl.a. en personaleleder og en kirke- og kulturmedarbejder. Ud over den ledige organiststilling er der yderligere 2 fuldtidsansatte organister. Samlet set er der ca. 40 ansatte i kirkerne og på kirkegårdene og krematoriet.

Om sognets kirker og orgler:

Østervangkirken er en moderne rundkirke indviet i 1970, og Glostrup Kirke er en middelalderkirke fra det 12. århundrede. Østervangkirkens orgel er et Jensen & Thomsen på 22 stemmer; Glostrup Kirkes et Marcussen & Søn på 16 stemmer, begge med to manualer og pedal.

Sognet har endvidere eget krematorium med kapelsal med et Frobenius-orgel med 6 stemmer, en manual og pedal.

Om sognets aktiviteter:

Der er tale om et aktivt sogn med både stor gudstjenestedeltagelse og mange kirkelige handlinger ugen og året igennem, hvor dygtigt orgelspil forventes og værdsættes.

Sognet har dertil mange aktiviteter, hvor musikken spiller en stor rolle:

Tre kor: spire-, børne-, og ungdomskor ledes af vores nuværende korleder/organist. Korene medvirker ved en række højmesser, gudstjenester og andre aktiviteter i løbet af året. Kirke- og kulturmedarbejderen leder babysalmesang og i samvirke med organisten musikalsk legestue. En ”sangmatiné” samler en gang om måneden omkring 100 deltagere. Pastagudstjenesterne i Østervangkirken er meget velbesøgte, og sognet har mange konfirmander. Vores nye organist vil blive involveret i større eller mindre omfang i disse aktiviteter, hvor også et godt, rytmisk klaverspil er vigtigt.

Endelig holder et stort gospelkor til i Østervangkirken og deltager i et antal arrangementer henover året.

Ved hver af kirkerne findes et motetkor på 4 sangere, der medvirker ved højmesser og gudstjenester, og som parvis eller enkeltvis synger ved kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester. Ledelsen af motetkoret ved Østervangkirken er knyttet til den ledige stilling.

Vore tre organister har gensidig vikarforpligtelse og gør tjeneste i sognets kirker, i kapellet ved krematoriet, på plejehjemmene i sognet, på Rigshospitalet Glostrup samt lejlighedsvist på andre lokaliteter (fx. ved ”vielse udenfor kirkerummet”).

Menighedsrådet søger en organist, der vil bidrage til og videreudvikle musiklivet i sognet ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og musikalske aktiviteter.

Vi drømmer om en organist, som:

  • sætter en høj standard såvel musikalsk som i sin stræben efter at understøtte kirkens liv og menighedens sang
  • er tydelig og imødekommende i sin kommunikation
  • bidrager med nye ideer og samtidig accepterer, at sognet har mange kirkelige handlinger og aftalte aktiviteter
  • kan lede motetkoret musikalsk og praktisk
  • har lyst og vilje til musikalsk samarbejde med sine organistkolleger, og som generelt vil trives i samspillet med kolleger, frivillige og kirkegængerne

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister samt tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til Ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en årsløn indenfor intervallet 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen Rådighedstillægget ligger indenfor 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. årligt (nutidskroner). Både lønindplacering og rådighedstillæg bestemmes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) fastlægges i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedsbeløbet (2-3 kirker) udgør kr. 29.844,16 (nutidskroner). For flere oplysninger se www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Henvendelse til:

Personaleleder Tage Kleinbeck, tlf. 43613311 eller 21600818

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen, tlf. 28775013

Korleder og organist Susanne Dyhr, tlf. 26191724

Sognepræst Dorte Thomsen, tlf. 61222654

Endvidere henvises til sognets hjemmeside, www.glostrupsogn.dk

Funktionsbeskrivelse for stillingen kan rekvireres fra kirkekontoret tlf.: 43613311.

Menighedsrådet vil indhente referencer og vil desuden indhente børneattest for den, der ansættes.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag og mærket ”Organist” sendes til glostrup.sogn@km.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 31. august 2018 inden midnat.

Prøvespil og ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 37 og 38.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7935981
Annonce
Henter jobs...