Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 september 2018

Organist

Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker

Organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker
 

Genopslag

Stillingen som organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling pastorat er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 19 timer i ugentligt gennemsnit.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Tjenesten vil dog p.t. fortrinsvis foregå i Tamdrup. Der forventes ansættelse i henhold til samarbejdsaftale i Tamdrup-Nim-Underup-Føvling pastorat

Pastoratet består af tre små og et større sogn med fire kirker, hvortil der er fælles ansatte. Vi søger en organist som er imødekommende, fagligt dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker.

Udover gudstjenester har vi en række aktiviteter f.eks. børnegudstjenester, konfirmandaktiviteter, højskoledage, senioreftermiddage, plejehjemgudstjenester m.v.

I pastoratet er ansat to organister, der i samarbejde deler arbejdsopgaverne mellem sig. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne.

 Vi ønsker af dig, at du:

  • Har forståelse for kirken som arbejdsplads
  • Kan spille traditionel kirkemusik
  • Har lyst og evne til at spille et bredt repertoire
  • Kan samarbejde med mennesker i alle aldersgrupper
  • Er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med menighedsrådene og de øvrige medarbejdere

I tre af kirkerne findes et mindre orgel med ét manual med 4-5 stemmer, samt pedal med én stemme (subbas 16).

I Tamdrup kirke findes et Markussen orgel fra 1974 med 16 stemmer.

Du er velkommen til at prøve vores orgler.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker fter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson, Joan Staun, tlf. 20 34 24 29 eller mail: 8054@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 21. september 2018.

Prøvespilning og ansættelsessamtale vil finde sted i Tamdrup kirke

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Joan Staun

Engvej 7, Lund

8700 Horsens

eller mail: 8054@sogn.dk

Menighedsrådene for Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne.

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7989807
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...