Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 oktober 2018

Organist

AARS MENIGHEDSRÅD

Organist i Vesthimmerland
Brænder du for den rytmiske kirkemusik?

En nyoprettet stilling (37 timer/uge) ved Aars, Gislum, Haubro og Vognsild kirker ønskes besat snarest muligt.

Vi ønsker en dygtig og initiativrig organist, der

  • brænder for kirkemusikken – primært den rytmiske
  • med musikken understøtter kirkens liturgi og kirkens forkyndelse
  • vil medvirke til at videreudvikle glæden ved sang og musik i vore kirker.
  • har erfaring med eller flair for og lyst til ledelse af kor såvel voksne som børn og/eller unge
  • trives med at samarbejde med kirkernes øvrige personale og de mange frivillige

Vi tilbyder

en stilling, hvor du sammen med vores nuværende organist Jan Mygind sikrer musikledsagelse til alle kirkelige handlinger i de 4 kirker samt ved gudstjenester på plejehjemmene.

en stilling, hvor der for den rette vil være rig mulighed for selv at præge indholdet i arbejdet

en stilling hvor du bliver et vigtigt tandhjul, der er med til at få en velfungerende medarbejderstab til at dække et endnu større felt.

en stilling, hvor du indgår i et tæt samarbejde med de 3½ præster, der er tilknyttet kirkerne samt vore 2 kirkesangere.

en stilling, hvor glæden ved arbejdet skal være i højsædet, da der i sognene er et meget højt aktivitetsniveau. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre sogne i Vesthimmerlands provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd.

Ansættelse sker ved Aars Sogns Menighedsråd beliggende Kirkeplads 6, 9600 Aars.

Du kan se meget mere om aktiviteterne i vore sogne på http://www.aarskirke.dk og på Facebook-siden Gislum-Vognsild-Havbro Pastorat

Løn og overenskomstforhold

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 273.388,51 – 399.567,25 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 280.398,14 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.072,76 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 294.418,48 udgør kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 35.513,48 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Aftale om løn indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen.

Ansøgningsfrist

Såfremt du måtte ønske yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Jan Mygind på tlf. 40524271, Svend Brøndum på tlf. 22977033 eller Anders Didriksen på tlf. nr. 30339229.

Ansøgningsfrist 1. oktober. Skriftlig ansøgning bilagt kopi af eventuelle eksamensbeviser bedes sendt til 8269fortrolig@sogn.dk

Der forventes afholdt prøvespil uge 43 i Aars Kirke.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Jan Mygind
Hovednummer: 40524271
Arbejde direkte: 40524271
8269fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

AARS MENIGHEDSRÅD
Tingvej 6
9600 Aars
(Arbejdspladsen ligger i Vesthimmerland)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8269fortrolig@sogn.dk

 

Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...