Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 januar 2019

Organist

Gladsaxe Kirke

Gladsaxe Kirke, Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift

En stilling som organist ved Gladsaxe Kirke og Gladsaxe Kapelsal i Gladsaxe er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter.

Menighedsrådet søger en dygtig, motiveret og engageret organist, der kan arbejde positivt sammen med kirkens præster, menighedsråd, øvrige ansatte samt ansatte ved Gladsaxe kapelsal, om at skabe gode gudstjenester, kirkelige handlinger og store musikalske oplevelser.

Gladsaxe Sogn har 10.641 indbyggere. Kirken er en gammel middelalder kirke fra år 1187. Det er en travl hverdag med mange kirkelige handlinger. Der er arrangementer for alle aldersklasser. Vi er en kirke, som ikke er bange for at afprøve nye tiltag. Vi ønsker at sætte mere fokus på musikken og ser gerne en organist som er interesseret i at inddrage de nye salmer i gudstjenesterne. Se mere på: www.gladsaxekirke.dk

Gladsaxe Kirke har et usædvanligt smukt klingende Jensen & Thomsen-orgel fra 1984, der med sine 30 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal og mange koblingsmuligheder samt 8000 setzerkombinationer er et ideelt instrument til både gudstjeneste og koncert. Orglet i kirkegårdens kapelsal er et mere beskedent men ganske godt spillende Frobenius-orgel fra 1962 på 6 stemmer med 1 manual og pedal.

Der søges en organist med et højt fagligt niveau, der i særdeleshed forstår at understøtte menighedens salmesang. Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger udøves primært på kirkens hovedorgel. Til liturgien ledsager organisten kirkens kor ved en motet og altersgangssalme. Organisten skal stå for ledelsen af kirkens faste kor på fire medlemmer og to hverdags sangere.

Yderligere ønsker vi, at organisten skal arrangere, udføre og koordinere kirkens koncerter samt kunne medvirke til nogle af arrangementerne i sognegården (Laden) bl.a. fredagsmøder.
Organisten har et stort kontor på 1. sal i vores sognegård, Laden.

Stillingen Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten mellem 285.240 kr. og 347.571 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 36.700 og 57.000 kr. (niveau 1. oktober 2018). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet. Overenskomst kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med Kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved en kirke.

Ansættelse sker ved Gladsaxe Sogns Menighedsråd beliggende Provst Bentzons vej 1 og Gladsaxe Kirkegård Gladsaxe Møllevej 43 til 45, 2860 Søborg. Stillingen er geografisk afgrænset til Gladsaxe-Herlev provsti.

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Knud- Erik Kengen tlf. 26 74 98 47, eller menighedsrådsformand Martin Karbech Mouritsen tlf. 31 53 79 77. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Der er 3 måneders prøvetid.

Ansøgning med relevante bilag vedhæftet sendes til: martinkmouritsen@msn.com, mærket ”Ansøgning organist”.  Ansøgningen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest mandag den 12. januar 2019. Indstillingsmøde d. 16. januar, hvorefter ansøgerne hører nærmere.

Offentliggjort den:5. december 2018
Ansøgningsfrist:12. januar 2019
Ansættelsesdato:1. marts 2019

Kontaktperson/Reference: Ansøgning organist

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Martin Karbech Mouritsen
Hovednummer: 31537977
Mobil: 31537977
martinkmouritsen@msn.com
Organist
Knud-Erik Kengen
Hovednummer: 26749847
Mobil: 26749847
knudderrik@kabelmail.dk

Arbejdsgiver

GLADSAXE SOGNS MENIGHEDSRÅD
Provst Bentzons Vej 1
2860 Søborg
(Arbejdspladsen ligger i Gladsaxe)

Ansøgning

Søg via e-mail: martinkmouritsen@msn.com

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...