Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 marts 2018

Organist­assistent

15 t/uge

Houlkær Kirke, Viborg

Organistassistent

En stilling som organistassistent ved Houlkær Kirke, Viborg er ledig til besættelse 1. juni 2018.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Organistassistens arbejdsområde:

 • spil i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter (orgel og flygel/klaver)
 • spil til gudstjenester på plejehjem
 • spil i forbindelse med undervisning af konfirmander og minikonfirmander samt ved sognearrangementer
 • ledelse af voksenkor
 • ledelse af pigekor (pigekoret udgør sognets kirkesangere, så de medvirker ved alle de kirkelige handlinger)
 • børnekor / samarbejde med skolens børnekor
 • tilrettelæggelse af og medvirken ved koncerter, musikgudstjenester og temagudstjenester

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Houlkær Kirke

I Houlkær Kirke er der der pr. år ud over højmesserne

30 dåb,

50 konfirmationer,

20 begravelser og

2 vielser

Korarbejde: Der er børnekor, juniorkor, pigekor (der deltager ved de faste gudstjenester) samt voksenkor

Der opføres ca. hvert andet år et større korværk i samarbejde mellem skolens kor og kirkens kor.

Der er organistdeltagelse ved enkelte arrangementer i sognesalen samt ved andagt hver fredag formiddag. I advents- og juletiden er der en del arrangementer med deltagelse af organist og kirkens kor.

Fakta om Houlkær Sogn

Houlkær Kirke blev indviet i 1992, hvor også sognet blev udskilt som selstændigt sogn. I dag er der 5.100 indbyggere. Der er 5 kirkefunktionærer og 3 præster i ansat i ved kirken. I sognet findes socialt boligbyggeri, store kvarterer med villaer og tæt/lav bebyggelse. Der findes gymnasium og skole tæt ved kirken og flere daginstitutioner fordelt i området. Der er flere idrætshaller og store områder med idrætsanlæg. Der er god infrastruktur fordelt mellem større veje og adskilte stilleveje. Der er mange stisystemer til både fodgængere og cyklister og sikre skoleveje. I området findes flere dagligvarebutikker mv. Kirken er kendetegnet ved en engageret menighed, der er åben over for nye tiltag og ikke har noget imod at blive udfordret lidt – også på det musikalske område. Der synges ofte nyere salmer og gerne også rytmiske melodier. Der er mange frivillige ved kirken, der udfylder mange forskellige roller – også ved gudstjenesterne. Houlkær Kirke har et varieret musikliv der spænder fra klassiske koncerter til gospeldag og spillemandsmesse. Houlkær Sogn er desuden præget af samarbejde institutionerne i mellem, og som organist forventes det, at man er parat til at indgå i det samarbejde.

Kirkens orgel er bygget af P. Bruhn & Søn i 1993. Orglet har 15 stemmer med 2 manualer og pedal.

Organistassistens opgaver

Vi forventer, at du:

 • Vi forestiller os, at du er uddannet kirkemusiker eller godt på vej til at blive det.
 • er kendt med gudstjenester og kirkelige handlinger og din rolle heri
 • er åben overfor anderledes gudstjenesteformer og rytmisk musik
 • er fleksibel for så vidt angår repertoire, og er åben overfor at imødekomme fx ønsker fra menigheden ifm. de forskellige handlinger
 • Du er erfaren orgelspiller og habil akompagnetør til salmer og sange på kirkens flygel og klaverer.
 • at du har erfaring med og lyst til korarbejde med korister i alle aldre.

Der er pligt til at gøre tjeneste på andre tjenestesteder og ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Organsitassistenten og organisten er forpligtiget til gensidig afløsning i forbindelse med ferier, fridage og sygdom.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsesmndigheden er Houlkær Menighedsråd. Ansættelsesstedet er Houlkær Kirke, Viborg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kristine Jersin på tlf. 2427 9633, til formand/kontaktperson Carsten Marcussen på tlf.4070 5885 eller på mail houlkaer.sogn@km.dk

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9149fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. marts 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 10. eller 11. april.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...