Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 januar 2017

Organist, kantor

32 t/uge

SENGELØSE KIRKE

Organist, kantor

SENGELØSE KIRKE

Vi søger en dygtig og engageret musiker til Sengeløse Kirke pr. 1.2.2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Både DOKS og PO uddannede organister er meget velkomne til at søge. Vi drømmer om en organist som; med musikalsk overskud kan spille såvel klassisk som rytmisk; har gode samarbejdsevner med sognepræsten, menighedsrådet, kirkesanger, eksterne musikere og sangere om at videreføre og udvikle en bred vifte af smukke og vedkommende musikgudstjenester; i et godt og kreativt samarbejde med menighedsrådet vil arrangere flotte koncerter og udvikle musiklivet i Sengeløse; holder et professionelt niveau, har en god timing og er loyal overfor kirke og tro.

Følgende opgaver skal varetages: gudstjenester, herunder andagt/gudstjeneste på Bostedet Holme og Sengeløse Plejehjem; kirkelige handlinger; arrangere koncerter;stå i spidsen for at danne et nyt voksenkor og børne-/ungdomskor som på sigt forventes at deltage i gudstjenesterne; deltage i babysalmesang og minikonfirmander med sognemedhjælperen, i konfirmandundervisningen med sognepræsten samt i den månedlige sogneeftermiddag og lignende tiltag.

Vi er åbne for, at stillingen kan deles op og bemandes af en eller flere. Måske er du interesseret i at tage dig af alle opgaver og dermed blive ansat på 32 timer pr. uge, eller måske er du kun interesseret i at tage gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og koncerterne. Der er mange kombinationsmuligheder. Sengeløse Kirke har et Gunner Husted orgel, som er bygget i 2008. Orglet har 18 stemmer, 3 transformationer, 3 koblinger og en meget smuk klang. Sengeløse Kirke har også et nyindkøbt digitalt flygel, som er egnet til at afholde klassiske klaverkoncerter med gode og dygtige musikere. Sengeløse er en hyggelig lille landsby med gadekær beliggende 20 km vest for København i nærheden af Høje Taastrup Station. Sognet har ca. 2.500 indbyggere. Sengeløse Kirke er en smuk middelalderkirke fra 1150.

Ansættelsen

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner).  Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet . Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Ansættelsessamtaler samt prøvespil afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer samt børneattest.   For nærmere information kontakt venligst menighedsrådsformand Lars Enghoff Jensen på tlf.: 21 65 00 26 eller sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 Ansøgninger sendes til Lars Enghoff Jensen på e-mail: lenghoff@gmail.com eller med post til Cathrinebergvej 8B, 2630 Taastrup senest onsdag den 20. januar kl. 15.00.

Kontaktpersoner

Formand for menighed Lars Enghoff Jensen
21650026
lenghoff@gmail.com

Arbejdsgiver

SENGELØSE KIRKE
Landsbygaden 68
2630 Taastrup

E-mail: bienert@live.dk

(Arbejdspladsen ligger i Høje-Taastrup kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: lenghoff@gmail.com
eller søg skriftligt

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Sangskriverkursus i Andalusien


3 jun

Med DMF medlemsrabat

Læs mere
Henter jobs...