Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 august 2018

Organist / kirkemusiker ved Sydthy Provsti

Hurup Kirke, Helligsø Kirke og Gettrup Kirke, Sydthy

Stillingen som organist/kirkemusiker
ved Hurup Kirke, Helligsø Kirke og Gettrup Kirke,
Sydthy Provsti er ledig og ønskes besat 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Vi søger en organist/kirkemusiker, der

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse
 • ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde, med sognets seniorer/plejehjem og kirkens øvrige aktiviteter
 • kan indgå i samarbejde med aktivitetsudvalget om at arrangere koncerter/musikaktiviteter
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesska med de øvrige medarbejdere
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en stilling på 37 timer pr. uge
 • en stilling, hvor der med den rette organist/kirkemusiker er plads til nye tiltag. Vi drømmer om fremadrettet, at oprette både et børnekor og et voksenkor.
 • en fleksibel medarbejderstab og stort lokalt engagement fra menighederne
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præster og to menighedsråd
 • gode kontorfaciliteter i Hurup
 • Nationalpark Thy – lige uden for døren med højt til himlen og skøn natur – tæt
 • på Vesterhavet
 • store muligheder for kultur og natur oplevelser

Ansættelse af en kirkemusiker

vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet

organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Hurup menighedsråd – Rita Holmgaard Kristensen, Tlf.: 61 66 85 27

Kontaktperson i Hurup menighedsråd – Birgitte Frederiksen, Tlf.: 30 68 34 92

Sognepræst Ruth Smed Folmersen, Tlf.: 29 78 36 90

Sognepræst Line Skovgaard Pedersen, Tlf.: 29 39 77 60

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. august 2018 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hurup menighedsråd

mail: 8650fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 32/33 eller efter aftale

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 • der er tre måneders prøvetid.

 Generelle informationer:

Orglet i Hurup kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1997, 2 manualer, 22 stemmer og pedal.

Orglet i Helligsø kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1997, 2 manualer, 11 stemmer og pedal.

Orglet i Gettrup kirke er et Th. Frobenius & Sønner fra 1968, 2 manualer, 11 stemmer og pedal.

 Læs mere om sognenewww.hurupkirke.dk og www.helligsoe-gettrup.dk

Læs mere om omegnen på www.Thisted.dkwww.thy360.dkwww.nationalparkthy.dk

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4850195
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...