Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 6 august 2018

Organist/ korleder

Stenløse-Veksø pastorat

Organist/korleder

Sæt dit præg på kirkelivet som organist/korleder i Stenløse-Veksø pastorat

 

En stilling som organist/korleder ved Stenløse og Veksø Kirker i 15 timer pr. uge er ledig pr. 1. september 2018.

 

Er det dig, præsterne og resten af menigheden savner? Er du vores nye kollega? Du er en dygtig musiker, der har lyst og evner til at bidrage til kirkernes musikalske liv og udvikling.

Menighedsrådene ønsker, at der kommer mere opmærksomhed på musikken i vores kirker. Den ledige organiststilling er derfor oprettet som en ny stilling i pastoratet.

Vi har en dygtig og forholdsvis ny organist med 25 timer om ugen, men vi vil mere! Dækningen af tjenester i de to kirker og arrangementer i sognegården deles mellem de to organister med en klar overvægt til vores nuværende organist på 25 timer. Den nye organist på 15 timer får ansvaret for at skabe et børne-/ungdomskor som sit særlige fokusområde.

Lejlighedsvis medvirken ved konfirmandundervisning, skoleuge og Alsang vil også ligge i stillingen. Og du kommer måske med flere ideer.

Stillingen giver dig mulighed for at arbejde både med klassisk og rytmisk kirkemusik. Det er desuden en forudsætning, at du kan lide at arbejde med børn og ser en udfordring i at arbejde med et kirkekor.

Vores vision er et solidt og ubesværet samarbejde mellem vore to initiativrige kirkemusikere. Et samarbejde, som naturligvis også rummer kirkesangere, præster og menighedsråd.

Du skal varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Musikledsagelse ved musikgudstjenester i samarbejde med andre musikere
 • Etablering og ledelse af børne-/ungdomskor
 • Medhjælper ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
 • Spil til Alsang og andre arrangementer

Vi forventer, at du

 • Kan spille fra såvel koralbog som højskolesangbogen
 • Har erfaring med korledelse
 • Er engageret
 • Er samarbejdsorienteret og kan arbejde selvstændigt
 • Er loyal

Vi kan tilbyde

 • En stilling, hvor du kan være med til at udvikle og skabe nyt
 • En velfungerende arbejdsplads med gode kolleger
 • Attraktive kirker med et livligt sogneliv
 • To menighedsråd, der bidrager aktivt og positivt til kirkernes liv

 

I pastoratet er der fire præster, og hver kirke har en kirkesanger og en kirketjener. Der er to menighedsråd, og din ansættelse sker ved Stenløse Menighedsråd beliggende Engholmvej 6, 3660 Stenløse.

I Stenløse Kirke er orgelet af ældre dato med 5 registre og hoved- og pedalværk. Menighedsrådet går med tanker om at anskaffe et nyt orgel.

I Veksø Kirke er orgelet bygget af I. Starup & Son i 1960 med 6 registre og hoved- og pedalværk. En ekstra stemme (subbas) er tilføjet i 2006.

 

De to byer ligger begge langs S-banen København-Frederikssund, og afstanden mellem kirkerne er ca. 3 km.

Læs mere om os på www.stenlosekirke.dk

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.389 kr. – 399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116 kr. og 371.790 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. og 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.438 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at vi – efter aftale – indhenter referencer og børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Hedegaard (tlf. 31 41 17 53 92), og sognepræst Stine-Helene Riedel (tlf. 29 10 09 92).

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7410fortrolig@sogn.dk senest den 6. august 2018 kl. 12.00. Samtaler og prøvespil forventes i uge 33.

Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7901502
Annonce
Annonce

Sangtekstskrivning

kursus
6 marKøbenhavn

Virkemidler, fortælleteknikker og vinkler

Læs mere
Henter jobs...