Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 juli 2018

Organist og Korleder

Visby - Hassing - Villerslev - Hørdum - Skyum pastorat, Sydthy Provsti

Organist og Korleder søges
Visby – Hassing – Villerslev – Hørdum – Skyum pastorat, Sydthy Provsti søger en organist med tiltrædelse 15. august 2018 eller snarest derefter.

Visby-Hørdum-Skyum menighedsråd og Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd – søger en organist, der

 • Kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • Kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik
 • Brænder for korarbejde – for børn, unge og voksne – på et højt aktivitetsniveau
 • Kan medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og i sognenes øvrige aktiviteter
 • Kan arranger et antal koncerter/musikarrangementer i sognene
 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med præst, menighedsråd, øvrige medarbejdere og frivillige tilknyttet sognene
 • Er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • En stilling på 37 timer pr. uge
 • Fire velfungerende kor – spirekor – juniorkor – pigekor og voksenkor
 • En fleksibel medarbejderstab
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præst og menighedsråd

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesovenenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet kr. 270.327 – kr. 395.092 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 20.836,75 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriet cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. JF. iøvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet.

Der yders et rådighedstillæg på kr. 35.115,74 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Hørdum-Skyum menighedsråd – Henny Klit, Tlf.: 22 81 17 01

Næstformand for Hørdum-Skyum menighedsråd – Morten Bjerregaard, Tlf.: 61 34 99 21

Formand for Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd – Holger Mouritsen, Tlf.: 20 21 93 88

Kontaktperson i Visby-Hassing- Villerslev menighedsråd – Lone Landbo Olsen, Tlf.: 40 81 62 16

Sognepræst Lillian Risum, Tlf.: 97 95 11 33

Ansøgningsfristen er fredag den 20. juli 2018 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hørdum-Skyum menighedsråd

mail: 8667fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 30.

Menighedsrådene kan oplyse, at

– der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

– der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer:

 • Orglet i Hørdum Kirke er et Gunnar Fabricius Husted fra 1990 med 14 stemmer, to manualer og pedal
 • Orglet i Skyum Kirke er et Marcussen & Søn fra 2005 med 11 stemmer, to manualer og pedal
 • Orglet i Visby Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1980, 5 stemmer, et manual og pedal
 • Orglet i Hassing Kirke er et TH. Frobenius & Co. fra 1948 med 7 stemmer, et manual og pedal
 • Orglet i Villerslev Kirke er et Frederiksborg Orgelbyggeri med 7 stemmer, et manual og pedal

I forbindelse med korarbejdet er der gode faciliteter i Kirkecentret i Koldby med nyt AV-udstyr.

I Hørdum Kirke er der et nyt stort lydanlæg.

Læs mere om De 5 sogne på www.5sogne.dk

Annonce
Annonce

Perfect pitch

kursus
23 aprKøbenhavn
9 majAarhus

Prissætning, forhandling og salg/booking for freelancemusikere

Læs mere
Henter jobs...