Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 december 2017

Pædagogisk redaktør

Bladet Gloria, KBH

Pædagogisk redaktør til bladet Gloria

Gloria er en del af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud. Vi leverer et brugerdrevet blad, fra brugere til brugere i det socialpsykiatriske Center Nord-Vest. Vi beskæftiger mennesker med psykisk sårbarhed på redaktionen, og bladet udkommer hver 14. dag.

Vi beskæftiger ud over det faste personale på redaktionen også frivillige skribenter, og vi støtter mennesker, der skal tilbage på arbejdsmarkedet igennem praktikperioder og ressourceforløb på redaktionen.
I socialpsykiatrien ved vi, at mennesker med psykisk sygdom/sårbarhed kan komme sig helt eller delvist fra deres sygdom, og at beskæftigelse kan være en af vejene derhen.

Redaktørens opgave er at skabe et miljø, hvor der på den ene side eksisterer et blad, der fungerer, udkommer (hver anden uge) og har en rimelig høj faglig/journalistisk standard, og på den anden side skabes muligheder for, at brugere kan udtrykke sig skriftligt eller gennem foto mv. i Gloria.
Redaktøren skal samtidig være opsøgende på de strømninger, der sker inden for socialpsykiatrien.

Vi søger en pædagog eller tilsvarende, der kan varetage denne redaktøropgave og samtidigt er i stand til at motivere mennesker med psykisk sårbarhed til at arbejde på redaktionen eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du skal kunne understøtte medarbejdernes/de frivilliges recoveryproces og arbejde rehabiliterende med borgergruppen, vi beskæftiger på Gloria.

Arbejdstiden vil være fleksibel, og der kan påregnes både aften- og weekendarbejde i mindre omfang. Du skal som redaktør kunne opsnappe nye tendenser i socialpsykiatrien, der kan være interessant for vores læsere, og du skal kunne skrive artikler, opsætte bladet og sørge for, at der hele tiden er skribenter og medarbejdere til rådighed, der kan udforme bladet.

Gloria er netop flyttet fysisk til aktivitets- og samværstilbuddet Pinta på Skjulhøj Alle i Vanløse.

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer

 • Du er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Du har erfaring med at udvikle andre mennesker igennem beskæftigelse
 • Du har erfaring fra (social)psykiatrien, eller du har arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed
 • Du kan bruge computer på et højt fagligt, redaktionelt niveau – og har gerne kendskab til Publisher eller In-Design
 • Du kan og har lyst til at være tovholder for et team med medarbejdere med psykisk sårbarhed
 • Du er fleksibel, således at du også kan dække vagter i samværstilbuddet Pinta
 • Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer
 • Du får energi og er motiveret af at udvikle andre mennesker
 • Du kan både arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et tæt samarbejde med lederen – den ansvarshavende redaktør
 • Du trives med et højt tempo, og du er god til at bevare overblikket
 • Du kan være opsøgende i tendenser på det socialpsykiatriske område og formidle det til Glorias læsere
 • Du har en imødekommende og coachende, nysgerrig stil
 • Du kan motivere med et smil
 • Du kan lave udviklingsplaner i samarbejde med medarbejderne, så de udvikler deres potentiale og derigennem får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads med plads til innovativ tænkning i retning af nye tiltag, hvor borgere med psykisk sårbarhed er omdrejningspunktet og skal indtænkes/medinddrages i de nye tiltag
 • Engagerede medarbejdere, skribenter og leder
 • Tilfredse læsere
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor vores kerneopgaven er at støtte medarbejdere med psykisk sårbarhed i deres recoveryproces
 • En redaktion med en høj faglighed

Om Center Nord-Vest

Center Nord-Vest er et af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre, som aktuelt omfatter en række botilbud, en natbase, samværs- og aktivitetstilbud og en hjemmevejledergruppe.
Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for, at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, at udvikle fællesskaber, at være åbne overfor at lære nyt, at bidrage til lokalsamfundet, at være kulturelle og kreative og at have en sund og aktiv livsstil. Samtidig skal Center Nord-Vest være en attraktiv arbejdsplads med muligheder for personlig og faglig udvikling.
Det tværfagligt sammensatte personale på ca. 240 ansatte arbejder recoveryorienteret og tilbydes løbende kompetenceudvikling, herunder supervision. Brugerindflydelse og pædagogiske sundhedsplaner er styrende for hverdagens indsats – og alle deltager i udviklingen af tilbuddene.

Løn- og ansættelsesvilkår
Foregår efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder Lotte Chili Kristensen på 2135 5246.
Du kan også besøge vores hjemmeside: http://centernordvest.kk.dk/

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 14. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. december i tidsrummet 9.00-15.00 med deltagelse af leder og medarbejdere på redaktionen.

Søg stillingen

 

Kilde: mediajob.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...