Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 januar 2017

Produktions­leder

Baltoppen LIVE

Produktionsleder – scenekunst & koncerter i Ballerup

RESUME

Ballerup Kommunes markante musikteater Baltoppen LIVE søger fuldtids produktionsleder fra 1. marts 2017, da vores nuværende produktionsleder går på pension den 31. marts 2017. Baltoppen LIVE er anerkendt blandt optrædende kunstnere samt husets gæster for at være yderst velforberedte og velorganiserede ved hvert arrangement. Det er målet at dette gode renommé opretholdes.

VI TILBYDER

Produktionslederen er krumtappen i driftsorganisationen og varetager ansvar og opgaver som:

 • Daglig ledelse af teknikere og crew
 • Sceneteknisk og logistisk planlægning af alle arrangementer
 • Ansvarlig for indkøb og ajourføring af husets inventar
 • Effektuerer betalingen af drifts- og produktionsrelaterede omkostninger
 • Ansvarlig for udlejningsarrangementer (planlægning, produktion, afregning)
 • Koordinerer vedligeholdelse af bygningsmassen i samarbejde med kommunens ejendomsafdeling og eksterne håndværkere
 • Kontaktperson til Jobcentret vedr. løntilskudsansatte
 • Varetager sikkerhedsrepræsentantansvaret
 • Koordinerer udarbejdelse af APV
 • Forberedelse af publikumsindlukning
 • Indgår i vagtplanen for arrangementer
 • Indgår i teamet, der klargør scene og sal
 • Indgår i lokal distribution af tryksager m.m.

VI SØGER

 • En kollega, der har relevant erfaring med gæstespilsproduktion og kan finde kreative løsninger på til tider udfordrende tech riders
 • En relevant uddannelse er god, men praktisk dokumenteret erfaring er mere afgørende
 • Et lokalt kendskab vil være en fordel, men ikke en betingelse
 • En, der kan arbejde – også – udenfor normal kontortid – aftener, weekender, helligdage
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
 • En, der er indstillet på at fungere med ca. 50/50 fordeling mellem kontor- og praktisk arbejde
 • En stabil person, der altid bevarer overblikket og roen, selvom det hele af og til går meget stærk
 • En lun og humoristisk personlighed, der samtidig forstår at udvise integritet og samle respekt omkring sig
 • Har et menneskeligt overskud og en venlig optræden overfor Baltoppen LIVEs ansatte, mange gæster og samarbejdspartnere – interne såvel som eksterne

LIDT OM OS

Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kompagnier og bands, der optræder med traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter. Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med teaterforeningen TEMA, der viser ca. 30 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Foreninger, virksomheder og organisationer lejer ofte salen og caféen til div. aktiviteter. Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

Baltoppen LIVEs team er sammensat af 1 musikteaterchef, 1 produktionsleder, 2 sceneteknikere, 1 cafébestyrer og 1 administrativ medarbejder. Desuden er der tilknyttet et crew af ca. 20 timelønnede, der medvirker til afvikling af arrangementerne.

Baltoppen LIVE er en del af Ballerup Kommune, med ca. 4000 ansatte og mange muligheder for personlig og faglig udvikling samt gode ansættelsesforhold. Baltoppen LIVE er en relativ lille arbejdsplads. Solidariteten blandt kolleger er stor og samarbejdsånden er stærk. Personalet har i stor grad MEDindflydelse på Baltoppen LIVEs udvikling og daglige opgaveløsning. Derfor er der et stort engagement blandt personalet.

Baltoppen LIVE samarbejder tæt med øvrige kultur- og fritidsinstitutioner i Ballerup Kommune om at udvikle attraktive kulturelle projekter og tilbud og indgår i div. udviklingsprojekter med øvrige branchesteder i Hovedstadsregionen. Desuden plejes væsentlige brancheorganisatoriske og kunstneriske relationer på nationalt og internationalt plan.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

YDERLIGERE INFORMATION

Ring og hør mere om jobbet hos musikteaterchef Ib Jensen på telefon 4477 3060 – træffes fra den 3. januar 2017 ml. kl. 10-15.

Baltoppen LIVE er en decentral kommunal kulturinstitution med adressen: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup.

Vi opfordrer ansøgere til at researche Baltoppen LIVEs arrangementsprofil på www.baltoppenlive.dk – se også menuen ’Tidligere arrangementer’ under fanen ’Arrangementer’. Tjek endvidere Facebook profilen: Baltoppen LIVE.

ANSØGNINGSFRIST: 15. JANUAR 2017
1. samtalerunde: 1-3 februar 2017
Evt. 2. Samtalerunde: 9-10 februar 2017

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Send ansøgning

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...