Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 april 2018

PRODUKTIONS­LEDER

BETTY NANSEN TEATRET, Kbh.

BETTY NANSEN TEATRET søger en produktionsleder til at lede teatrets produktioner og koordinere og organisere arbejdet i teatrets produktionsafdeling.

Vi søger et engageret teatermenneske, som har lyst til at arbejde i et legende hus med høje ambitioner for teatret som levende kollektiv kunstart.

Produktionslederen er projektleder for vores mange forskelligartede produktioner, fra endags-events til store forestillinger, der udvikles over flere år. Sammen med ledelsen udstikker produktionslederen de produktionsmæssige rammer for de enkelte projekter og er ansvarlig for produktionsbudgetter og -processer i praksis.

Produktionsafdelingen består af mestre med hver deres faglighed, som udover at arbejde med produktioner også løser teatrets samlede drift- og vedligeholdelsesopgaver.

Produktionslederen er ansvarlig for organisering og koordinering af medarbejdere i produktionsafdelingen og refererer, ligesom resten af afdelingen, til teatrets ledelse. Produktionslederen er en stærk samlende kraft i afdelingen og varetager kommunikation og koordination mellem administration, ledelse og produktion.

Primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være:

• Planlægning og daglig organisering af arbejdsprocesser og -opgaver i produktionsafdelingen.
• Projektleder for alle produktioner. Dialog og ideudvikling sammen med det kunstneriske hold.
• Økonomisk ansvar og styring af produktionsbudgetter.
• Administrativt ansvar for drift- og vedligeholdelsesopgaver (i samarbejde med teatrets driftsleder), herunder overholdelse af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige lovkrav.
• Deltagelse i den generelle repertoireplanlægning og overordnet produktionsteknisk sæsonplanlægning for alle forestillinger og arrangementer i samarbejde med ledelsen.
• At bidrage ”på gulvet” i produktionsafdelingen, hvor det er nødvendigt for, at den daglige drift glider og primært kan løses med teatrets få og faste tekniske medarbejdere.

Vi forventer, at ansøger:

• Har dokumenteret erfaring som produktionsleder på et eller flere teatre.
• Har erfaring med projektledelse og økonomistyring.
• Har en solid faglig sceneteknisk viden om og erfaring med teaterproduktion og også kan indgå i det praktiske arbejde.
• Har fokus på vores arbejdsmiljø og sikkerhed for medarbejdere og publikum.
• Har lyst til at arbejde i et hus, der udvikler unikke produktionsprocesser tilpasset det enkelte projekt.
• Er god til at kommunikere, evner at bevare overblikket og har overskud til at se de enkelte mennesker i en hverdag med mange forskellige opgaver.
• Kan byde aktivt ind og samarbejde med teatrets ledelse i den fortsatte udvikling af organisationen.

Vi tilbyder:

• En plads i et kunstnerisk arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje.
• Kolleger, som brænder både for deres eget fag og for teatret som kunstart.
• Mulighed for at forme egen stilling i samarbejde med ledelsen.
• Indflydelse på organisationens udvikling og strategi.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter TL-overenskomsten.

Sådan søger du:

Stillingen søges elektronisk ved at maile til produktionsleder@bettynansen.dk. Din ansøgning kan betragtes som modtaget, når du har modtaget et autosvar. Vedlæg kopi af CV, evt. eksamensbeviser og meget gerne referencer fra tidligere arbejdspladser, som vi må kontakte i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 4. april kl. 12.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 15 og 16 og har brug for, at du kan tiltræde senest 1. august 2018, men gerne før.

Kort om Betty:

Betty Nansen Teatret er et teater under Det Københavnske Teatersamarbejde med 2 teaterhuse og 3 scener på Frederiksberg.

Teatret har følgende profil:

Nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskreven dramatik og klassikere læst på nye måder.

Til sommer overtager Elisa Kragerup og Eva Præstiin ledelsen af teatret. De næste år vil vi sammen med teatrets øvrige personale arbejde med:

• Teatret som levende kollektiv kunstart
• Udvikling af musikdramatikken og musik i teatrets rum
• Det levende møde mellem publikum og medvirkende

Læs mere om Betty på: www.bettynansen.dk

Vil du vide mere om stillingen: Kontakt Eva Præstiin på tlf. 2259 4559 eller eva@bettynansen.dk

Annonce
Henter jobs...