Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 januar 2017

Projektleder

Nationalt netværk af skoletjenester

Projektleder til Nationalt netværk af skoletjenester

I Nationalt netværk af skoletjenester skal du arbejde for, at brugen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning styrkes. Som projektleder skal du sikre, at arbejdet udføres på både praktisk, organisatorisk og strategisk niveau i en sammenhængende indsats, der understøtter og udvikler samarbejdet mellem skoler/kommuner og kulturinstitutioner om elevernes læring.

Som projektleder for Nationalt netværk af skoletjenester vil du indgå i et projektledelsesteam sammen med Skoletjenestens leder (som du referer til). Du vil endvidere have et tæt dagligt samarbejde med de regionale koordinatorer (fordelt over hele landet), som du vil fungere som teamleder for.

Dine vigtigste opgaver som projektleder bliver at fastholde sammenhæng og fremdrift i projektet. Det indebærer bl.a.:

Faglig ledelse

 • Sætte faglig retning for arbejdet i forlængelse af projektplan og styregruppens beslutninger.
 • Definere faglige og pædagogiske kvaliteter i Nationalt netværks arbejde (organisatorisk og pædagogisk).
 • Koordinere koordinatorernes arbejde, herunder planlægning og prioritering af opgaver.
 • Facilitere videndeling internt i Nationalt netværk og eksternt med relevante samarbejdspartnere.

Strategisk ledelse

 • Relationer indadtil/betjening af interne interessenter.
 • Styregruppebetjening.
 • Samarbejde med værtskommuner, herunder varetage løbende kommunikation og facilitere netværk og erfaringsudveksling.
 • Fagligt samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland, herunder koordinere faglig retning, videndeling og samarbejde mellem medarbejdere.
 • Relationer udadtil/betjening af eksterne interessenter.
 • Udvikle samarbejde med kommunale og regionale interessenter og aktører.
 • Medvirke til at sikre organisatorisk og økonomisk forankring af Nationalt netværk i kommunerne.
 • Udvikle samarbejde med nationale aktører.
 • Indgå i ministerielt arbejde.
 • Repræsentation, herunder oplæg på forespørgsel.

Projektledelse

 • Budget og regnskab.
 • Kommunikation.
 • Koordinere projektsekretariatets arbejde.
 • Personale, herunder daglig ledelse af koordinatorerne.

Vi forventer, at du:

 • har solidt kendskab til såvel museer/kulturinstitutioner som den pædagogiske verden, herunder folkeskolereformen og Den åbne skole
 • har viden om og praktisk kendskab til udvikling af samarbejdet mellem eksterne læringsmiljøer og skoleverdenen
 • har indblik i og forståelse for læringspotentialer ved brug af eksterne læringsmiljøer i undervisningen
 • har solid projektledelseserfaring, herunder betjening af styregruppe, inddragelse af følgegruppe, teamledelse og udarbejdelse og anvendelse af centrale projektledelsesværktøjer
 • er struktureret og grundig, god til at holde processer på sporet og sikre, at man kommer i mål til tiden
 • er velformuleret og har erfaring med at skrive projektansøgninger, notater m.v.

Som person søger vi en daglig projektleder, der:

 • er diplomatisk og inddragende og god til at skabe medejerskab og samarbejde med meget forskellige mennesker
 • kan rumme og favne stor kompleksitet og forskelligartede holdninger
 • kan arbejde loyalt efter centralt udstukne retningslinier uden at miste det personlige engagement
 • har lyst til og mulighed for at rejse på ugentlig basis.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansættelsen er indtil videre tidsbegrænset indtil den 31. december 2017 med mulighed for forlængelse i forbindelse med projektets planlagte forankring. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen/Skoletjenesten.

Arbejdsstedet er Skoletjenesten i Gyldenløvesgade i København V, men der må påregnes nationale rejser på ugentlig basis.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst med f.eks. Dansk Magisterforening eller Danmarks Lærerforening.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Leder af Skoletjenesten, Poul Vestergaard på 3366 7350. Se endvidere www.skoletjenestenetvaerk.dk

Send din ansøgning vedlagt cv og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 23. januar 2017.

Det er planen, at samtaler gennemføres mandag den 30. januar 2017 hos Skoletjenesten på Gyldenløvesgade i København V.

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns kommune, Frederiksberg kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.
Yderligere oplysninger: www.skoletjenesten.dk

Søg stillingen

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...