Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 april 2018

Rytmiske adjunkturer

Syddansk Musikkonservatorium

Rytmiske adjunkturer

Ved Syddansk Musikkonservatorium opslås tre adjunkturer i rytmisk musik inden for følgende fagområder:

  • Hovedfag saxofon og sammenspil
  • hovedfag guitar og sammenspil
  • hovedfag bas og sammenspil

Det primære arbejdssted er Odense.

Stillingerne er på deltid og er til besættelse den 1. august 2018.

Stillingerne indebærer:

  • Varetagelse af undervisning i hovedfag på alle niveauer
  • Efter nærmere aftale mulighed for varetagelse af undervisning i beslægtede fag, bl.a. sammenspilsledelse, rotation, instrumental didaktik og metode
  • Kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde
  • Bidrag til udvikling af uddannelsesinstitutionen
  • Studieadministrative opgaver efter nærmere aftale

Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:

– En bred musikfaglig baggrund, herunder konservatorieuddannelse

– Undervisningserfaring på konservatorieniveau (i ansøgningen vises eksempler på anvendte undervisningsmetoder og –materialer)

– Kunstnerisk virke på højeste niveau

– Omfattende indsigt i rytmisk musik

– Gode samarbejdsevner, initiativ og engagement

Generelt

SDMK’s nye adjunkter forventes at indgå i et samarbejde med kolleger og ledelse om fornyelse og udvikling af såvel den udøvende som den

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium Info: Danish National Academy of Music Danish National Academy of Music Tlf. +45 6311 9900 Odeons Kvarter 1 Kirkegade 61 Mail info@sdmk.dk DK-5000 Odense C. DK-6700 Esbjerg Web www.sdmk.dk

pædagogiske del af uddannelserne. Endvidere forventes det, at man deltager i møder og andre fællesaktiviteter på SDMK.

Endelig forudsættes det generelt, at ansatte på SDMK har viljen og evnerne til at samarbejde og til at engagere sig konstruktivt i institutionens hverdag.

Det forventes, at underviserne kan varetage undervisning på engelsk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem AC og Finansministeriet og efter reglerne i Cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

Ansættelsesproceduren følger reglerne i bekendtgørelse nr. 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder der en faglig bedømmelse sted af alle ansøgere.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Ansøgning

Evt. henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til rektor Claus Skjold Larsen eller vicerektor Martin Gade på 6311 9900.

Ansøgning og relevant dokumentation (CV/eksamensbeviser) mailes til Syddansk Musikkonservatorium / Liselotte Olsen (llo@sdmk.dk) senest 13. april 2018 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

 

Kilde: https://www.sdmk.dk/fileadmin/user_upload/Om_SMKS/Ledige_stillinger/Stillingsopslag__SDMK_rytmiske_adjunkturer2018.pdf
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...