Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 november 2017

Sekretariats­leder

JazzDanmark, København

JazzDanmark søger en ny sekretariatsleder, der brænder for jazzen, som har ledelseserfaring og et godt netværk i kultur- og musiklivet i Danmark.

JazzDanmark vil bidrage til den kunstneriske mangfoldighed i samfundet ved at udfordre sig selv og jazzmiljøet, styrke sin position som omdrejningspunkt og kraftcenter i kunst- og kulturlivet, præge den musikpolitiske dagsorden og sætte den danske jazz på verdenskortet.

Som leder af genreorganisationens sekretariat har du en nøgleposition i jazzmiljøet i Danmark. Dine arbejdsopgaver løses i dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere inden for og uden for landets grænser. Du får et strategisk og praktisk ansvar for udvikling, økonomi, politik og administration, og du refererer til bestyrelsen.

Vi forventer, at du kan arbejde analytisk og strategisk og har erfaring med administration. Du kan navigere sikkert i et spændfelt mellem mange interessenter og behov, og du er god til at finde løsninger og tænke ud af boksen, når du sparrer og udvikler sammen med både medarbejderne og samarbejdspartnere. Og så har du et sikkert øje for at bringe de rigtige folk sammen i konstruktive netværk og samarbejder.

Vi forventer desuden, at du i samarbejde med de 4 dygtige medarbejdere skaber en god og positiv samarbejds- og udviklingskultur i vores sekretariat.

Dine opgaver

· Kreativ, løsningsorienteret sparring med medarbejdere og med jazzmiljøet i ind- og udlandet
· Strategisk ledelse og opfølgning på handleplaner
· Repræsentation, interessepolitisk virksomhed og netværksarbejde
· Kontakt til, involvering og deltagelse i møder med relevante samarbejdspartnere både i musikliv, fonde og erhvervsliv
· Drift, kvalitetssikring og udvikling af sekretariat og løbende projekter
· Personaleledelse af sekretariatsansatte og projektansatte. Herunder koordinering og uddelegering af medarbejdernes arbejdsopgaver, afholdelse af personalemøder, individuel sparring og coaching, MUS m.v.
· Årshjul, daglig økonomistyring, budgetopfølgning, regnskab, lønadministration
· Planlægning, deltagelse i og evt. facilitering af 6 årlige bestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.v.

Om os

JazzDanmark er finansieret hovedsagligt gennem en fire-årig rammeaftale med Statens Kunstfond. Derudover modtager JazzDanmark projektstøtte og tilskud fra foreninger, fonde og andre bidragsydere. Organisationen er en veldrevet og nytænkende organisation, som vægter samarbejde og netværk i det danske musikliv og jazzmiljø meget højt.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn efter kvalifikationer og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med mulighed for ledelsesrelevant videreuddannelse. Der forekommer opgaver som løses udenfor almindelig arbejdstid herunder rejsedage i ind- og udland.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning og CV til leder@jazzdanmark.dk Ansøgningsfristen er mandag d. 27. november kl. 15.00. Samtaler forventes at finde sted i uge 49 og 50.

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller senest den 1. februar 2018.

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt bestyrelsesformand Jesper Løvdal på tlf: 22816396.

Du kan læse mere om JazzDanmark på www.jazzdanmark.dk.

Kilde: Musikeren
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...