Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 april 2018

Studieadjunkt/-lektor og uddannelses­ansvarlig

Rytmisk Musikkonservatorium, Kbh.

Studieadjunkt/-lektor i Branchestudier og Entreprenørskab og uddannelsesansvarlig for music management-uddannelsen

Ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en stilling som studieadjunkt/-lektor i Branchestudier og Entreprenørskab samt som uddannelsesansvarlig for music management-uddannelsen ledig til besættelse pr. 1. juli 2018.

Stillingen

Rytmisk musik skabes, udøves og formidles på et freelancebaseret arbejdsmarked under stadig forandring. Fremtidens dimittender fra RMC skal kunne agere under disse komplekse vilkår. Derfor rummer alle konservatoriets uddannelser faglige forløb, der skal klæde de studerende på til et bæredygtigt arbejdsliv med musikken efter endt ud-dannelse.

RMC er på udkig efter den person, som skal overtage opgaven med at udvikle og drive disse fagområder og tage fagligt ansvar for music management uddannelsen og derigennem være med til at indfri konservatoriets vision om at være blandt verdens førende på sit område.

Stillingen omfatter undervisning i faget Branchestudier på bacheloruddannelsen i music management samt fagene Kultur- og Branchestudier og Entreprenørskab på konservatoriets øvrige bacheloruddannelser og på kandidatuddannelserne. Stillingen omfatter desuden funktionen som uddannelsesansvarlig for bacheloruddannelsen i music mana-gement med ansvar for udvikling og evaluering af uddannelsen og de til funktionen til-knyttede fagområder. Hertil kommer øvrig faglig koordinering, vejledningsopgaver, og prøvemedvirken.

Kvalifikationer

Ansættelse som studieadjunkt/-lektor forudsætter normalt en relevant kandidateksamen eller tilsvarende fagligt niveau. Ved besættelse af stillingen lægger vi endvidere vægt på, at ansøgeren har omfattende og bredtfavnende erfaring som aktør i musikbranchen med indgående kendskab til de vilkår, der gælder for den.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

· Eventuelle eksamensbeviser

· CV med vægt på relevant faglig erfaring

· Redegørelse for ansøgerens vision for de opslåede fagområder samt for music managementuddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på deltid med et timetal efter nærmere aftale. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkon-servatorierne under Kulturministeriet.

Bedømmelse af ansøgere sker i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 10. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Rektor udpeger sagkyndige personer til at foretage en faglig bedømmelse af de modtagne ansøgninger. Når bedømmelsen foreligger, modtager ansøgeren den del af bedømmelsen, som angår den enkelte ansø-ger. De ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal forud for samtalen deltage i en undervisningsprøve.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Henrik Sveidahl, tlf. 4188 2517. Oplysninger om konservatoriet kan findes på www.rmc.dk.

Ansøgning sendes elektronisk senest den 4. april 2018 via dette link. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

RMC er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Vores vision er at være toneangivende blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for rytmisk samtidsmusik og at uddanne dimittender, som skaber musik og mu-sikoplevelser, der beriger og bevæger.

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge de ledige stillinger.

Annonce
Annonce

Perfect pitch

kursus
23 aprKøbenhavn
9 majAarhus

Prissætning, forhandling og salg/booking for freelancemusikere

Læs mere
Henter jobs...